ראשי » מים תשתיות, שפכים ואינסטלציה » תברואת מערכות מי שתיה רמה ג’ מוסמך משרד הבריאות

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

תברואת מערכות מי שתיה רמה ג’ מוסמך משרד הבריאות
מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

ע”פ תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע”ג – 2013, סעיף 33 (א) 2013.
בארץ קיימים אלפי מתקני מערכות מי שתייה הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבור למערכות אלו קיימת חובת בדיקה. תקנות  חדשות חובה בתפעול ותחזוקת מערכות מי שתייה אוגוסט  2013.
כל העוסק בתפעול ואחזקת מערכות מי שתייה מחויב להיות בעל הכשרה והסמכה של מוסמך תברואת מים בהיקף של 100 שעות לימוד,לקבלת דיפלומה של מפעילי מערכות מי שתייה מוסמכים מ הבריאות עפ”י חוק.
מטרת הקורס הינה הקניית ידע מקצועי מעמיק בתפעול ותחזוקת מערכות מי שתייה, תברואת איכות המים לעמידה בדרישות התקנות  החדשות של משרד הבריאות אשר נכנסו לתוקף באוגוסט 2013 (חובה בהתמודדות מכרזים, פרויקטים, תפקידי קידום).


קהל יעד ותנאי קבלה

קבלני וספקי מים, מנהלי מערכות מים ותשתיות, תאגידי מים, בתי חולים, מעבדות, מתקני טיפול, קבלנים אגודות מים, מושבים, קיבוציים, מועצות עיריות קבלני תשתיות ואחזקה, מקורות ,מ.מחלקות מים חדרי בקרה.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד חוקים תקנות ותקנים משרד הבריאות/פיקוח ואכיפהטיפול במים חיטוי, הפלרה, סינון עומק סינון ממברנלי,ההנחיות החדשות של מ.הבריאות   תברואת מי שתייהניטור ובקרה של איכות המים ותהליכי טיפולחובת רישום דווח ותיעוד אירועי מים והטיפול בהםסוגי בקרה על איכות המים/ נהלים בדיקות שדה ומעבדהביצוע סקר הנדסי-תברואי-מבנה והנחיותבקרת תהליכי טיפול במים, דוגם מים, נקודות דיגום מייצגותהנחת קווי מי שתייה בסמוך לצנרת מש”למיקרוביולוגיה ותחלואה ממים/ כימיה, הידראוליקהניקוי וחיטוי מערכות מי שתיה/הפרדה בין צנרת למאגריםאפידימיולגיה, תחלואה ממיםהיבטים תברואיים בתכנון תחזוקה של מתקני אספקת מים עפ”י ההנחיות החדשותטוקסיקולוגיה של מים, / הידרולוגיהשפכים כמקור לזיהום נפוץ למי שתייההשלכות התקנה על תפקוד תאגידי וספקי מים בעת משברטיפול ראשוני, שניוני ושלישוני/ היבטים אקולוגייםבטיחות בעבודה מפעילי מערכות מים מוסמכיםקידוחי מים, נקודות תורפה ,תחזוקת קידוחים ,מזהמיםשיטות נוספות לטיפול במים פחם פעיל, איוור ,מיהולהגנה על מערכות אספקת מים מפני זיהוםריכוך מחליף יונים, דוגמאות לכול השיטות תרגולזיהוי אירועי איכות מים תקלות ניטור בדיקות מעבדהסיור מקצועיתכנון ותחזוקה אביזרים פיקוד ובקרהתרגול וחזרות / מבחן מסכם

סגל מרצים

מהנדסת אורלי ס.- מפקחת מחוזית לבריאות הסביבה,מחוז צפון (ל)
מהנדס רודשטיין ג. – סגן מפקח ארצי משרד הבריאות


תעודות

לעומדים בבחינות יוענק רישיון משרד הבריאות “מפעיל מערכות מי שתייה – תברואת מי שתייה”.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום.
* מחיר הקורס אינו כולל אגרת בחינה 115 ש”ח (מתעדכן ע”י משרד הבריאות).


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר: אחת לשבוע


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב