ראשי » רכש לוגיסטיקה תפעול וציי רכב » רישום ליום הכנה למבחן C.P.M

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

רישום ליום הכנה למבחן C.P.M


הקורס ומטרותיו

תעודת הסמכה בינלאומית ברכש ( CPM ISRAEL )
מכללת מישלב עורכת יום הכנה לבחינות לניקוד CPM כחלק מתהליך ההסמכה
ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל מקנה תעודת הסמכה ישראלית בינלאומית: מנהל רכש מיומן / מוסמך CPM ISRAEL

דרישת ההסמכה:
1. עמידה בהצלחה במבחני CPM ISRAEL
2. 5 שנות ניסיון ברכש / ניהול חומרים או 2 שנות ניסיון + תואר אוניברסיטאי
3. צבירה של לפחות 70 נקודות CPM ISRAEL
למעוניינים להרשם להכנה לבחינה + רישום לבחינה, נא לפנות לגבי 03-5262193 או בדוא”ל gabi@mishlav.co.il* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב