ראשי » אחזקה, משק, הדברה ואיכות הסביבה

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

אחזקה, משק, הדברה ואיכות הסביבה

מדביר ביתי

הקניית ידע וכלי עבודה מקצועיים, לקבלת רישיון מדביר ביתי וכן להכנת מועמדים...

מדביר שטחים פתוחים

הקניית ידע וכלי עבודה מקצועיים, לקבלת רישיון מדביר שטחים פתוחים והכנתך לבחינות...

מפקח מתקני משחקים

הקניית כלים וידע מקצועי מורחב בתחזוקת מתקני משחקים ומתקני כושר וספורט נטולי...