ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

אש, בטיחות ומצבי חירום

ממונה בטיחות אש

הכרת המערכות החכמות להגנת אש וכן הכנת תוכנית מקצועית לבטיחות אש בארגון.

עד מומחה מקצועי

הקנית כלים מעשיים לאנשי מקצוע טובים מהקיים למתן חוות דעת מומחים ועדות מומחה.