ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

חשבונאות, מיסים ומנהל

קורס חשבי שכר

קורס חשבי שכר מותאם לדרישות לשכת רו"ח בישראל ומכין למבחנים מטעמם.

בודק שכר מוסמך

מטרת הקורס הינה להכשיר בודקי שכר האמונים על ביצוע בקרה על מחלקות השכר

יעוץ מס

הכשרת בעלי מקצוע לקבלת תעודות יועץ מס והקניית כלים לעבודת ייעוץ מס מעשית.

מזכירות בכירות

הקורס מיועד למזכירות, מנהלות לשכה ופקידות בכירות, המעוניינות לפתח את כישוריהן...

ניהול משאבי אנוש

הקניית ידע , מיומנות וכלי ניתוח חדשניים ומעודכנים לניהול המשאב האנושי בארגון.

פקח סביבה

הכשרה מחייבת לצורך הסמכת הפקחים כפקחי סביבה.