ראשי » חשמל, תאורה קרינה ותכנון

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

חשמל, תאורה קרינה ותכנון

מערכות חשמל בית חכם

למקצע ולהסמיך טכנאים וחשמלאים על אופן תכנון התקנה תחזוקה ובקרת מערכות חשמל לבית...

בקרים מתוכנתיים PLC

למקצע ולהסמיך טכנאים חשמלאים ואנשי בקרה על אופן שילוב בקרים מתוכנתים במערכות...