ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » קורס הכנת דוחות מס ליחיד

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

קורס הכנת דוחות מס ליחיד

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

תעודת זהות מקצועית – במיסוי יחיד, פרקטיקה בהכנת דוחות מס ליחיד, דוח שנתי עצמאי, דוח הצהרת הון, החזרי מס לשכירים.
מכללת מישלב בשיתוף תדהר מיסים
הכנת דוחות שנתיים לעצמאיים, הצהרות הון, השוואות הון, החזרי מס, תכנוני מס, מערכת שע”מ ממוחשב, ייצוג ביטוח לאומי, פתיחת עסקים כללי דיווח לרשויות ועוד..סל חידושים וחיזוק הביטחון העסקי למתן פתרונות למגזר העסקי פרטי.
קורס מעשי , המקנה ידע מקצועי רחב , במיסוי יחיד , דגש על פרקטיקה מקצועית ,  דגשים בהכנה ותרגול דו”ח הצהרת הון והשוואת הון , כלים מעשיים הכנת דו”ח שנתי לעצמאי  רווח והפסד, רכוש קבוע ,נספח תיאום רכב, רווח הון, זיכויים , ניכויים, הוצאות מוכרות,  פתיחת תיקים עוסק מורשה/פטור/ חברה בע”מ/שותפויות, דווח החזר מס לשכירים  דרכי פעולה, מערכת שע”מ  שימוש מקצועי בשאילתות עיקריות/ מערכות ייצוג ביטוח לאומי דיווחים לרשויות ניכויים מע”מ, מס הכנסה מקדמות ההיבטים ממוחשבים, פתיחת תיקים ברשויות המס ועוד.
הקניית ידע וראייה מקיפה בתחום מיסוי יחיד מורחב ברמה מקצועית גבוהה ביותר, עם דגש פרקטיקה, הקניית ידע רחב ,כלים וטיפים מקצועיים.
רכישת “נכס מקצועי” בזמן קצר וחיזוק הביטחון העצמי.


קהל יעד ותנאי קבלה

מיסוי יחיד רו”ח יועצי מס/מתמחים/רואי חשבון/ חשבונאי מדופלם/ כלכלנים/ חשבי שכר בכירים, מנהלי חשבונות בכירים/עצמאיים
מוסמך במיסוי יחיד מורחב  – ON-LINE, קורס מיסוי יחיד מורחב מלווה בקבלת קוד אישי וסיסמה לאתר הסטודנטים למשתתפים בלבד: לצפייה והורדה של  מצגות, מאמרים, חידושים מובילים בתחומי המיסוי חידושי החקיקה והפסיקה למתן פתרונות  שטח.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד הצהרת הון מעשימטרת הצהרת הוןהכרת טופס הצהרת הון לעומקסמכות חוקית לדרישה.הצהרת הון ראשונה וחשיבותה .הפרשי הון לא מוסברים .קביעת הכנסה ע”י הצהרת הון .סעיפי הוצאות-שימושים.סעיפי הכנסות –הסברים.השוואת הון לוחות מחיה, והפרשי הון.הכרת דווח הצהרת הון הלכה למעשה כולל אישורים נלויים .הפרדה בין הון עסקי להון פרטי .דגשים על סעיפים מיוחדים בדו”ח.אילו מסמכים לדרוש מהלקוח לצורך מילוי הדו”ח.מכתב דוגמא ללקוח.עריכת הצהרת הון ראשונה בכיתה (עם מסמכים אותנטיים ) .חתכים בהצהרת הון .מה לדווח ומה לא (לפי אישורים לדוגמא).איך להגיש את הדו”ח ואילו נספחים לצרף .שע”מ ככלי עזר לעריכת הצהרת הוןטיפים להצהרת הון ראשונה *השוואת הון – מעשימטרת השוואת הוןשיטות לאיסוף נתונים לצורך השוואת הון.סיווג הכנסות (מקורות ) והוצאות (שימושים)הקשר של הכנסות פטורות , מתנות וירושות להשוואת הוןהתיאומים החשבונאים הדרושים לצורך השוואת ההון.תיאומי רווחי/ הפסדי הון.כפילויות /טעויות נפוצות בהשוואת הון.הוצאות מחיה בהשוואת הון.מסמכים מהלקוח לצורך השוואת הון.השוואת הון – המשךהכנת השוואת הון לדוגמא בכיתה.שיטות לאיסוף מידע לצורך השוואת הון.ריכוז נתוני השוואת הוןבדיקת השוואה בין 2 הצהרות הון.שילוב לוחות סטטיסטיים בהשוואהתוצאות ומסקנות.הכנת הצהרת הון שנייה , ע”י הסטודנט וכן הכנת השוואת הון ,בין הצהרת הון נוכחית להצהרת ההון הראשונה (תרגיל בית)פתרון ויישום החומר הנלמד בכיתה , סיכומים ומסקנות.פתיחת תיק עצמאיפתיחת תיק מע”מ וההבדלים שבין עוסק מורשה ועוסק פטור ,מתי ניתן להירשם כעוסק פטור –תנאים והגבלות .הכרת כל טפסי פתיחת תיק לעצמאי ,הלכה למעשה עד ששולטים בתחוםמילוי טופס דוגמא לפתיחת תיק מע”מאילו מסמכים דרושים לצורך פתיחת תיק מע”מ.איך פותחים תיק במע”מ ואפשרויות לפתיחת התיק.פתיחת תיק במס הכנסה – הסבריםמילוי טופס לדוגמא לפתיחת תיק מס הכנסה.איך פותחים תיק ואילו מסמכים דרושים.פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי-/ סוגיות ברישום עצמאי בביטוח לאומי.טיפים ברישום עובד עצמאי וסיווג מבוטחים.אפשרות לקבלת פטור מביטוח לאומי לעצמאייםאיך פותחים תיק עצמאי בביטוח לאומי. חובות ,זכויות סוגי תיקים ב.לאומיפתיחת תיקי ניכויים , מי חייב בתיק ניכוייםאיך פותחים תיק ניכויים. זיכויים ניכויים , נקודות זיכויאפשרות לפתיחת תיק מע”מ באופן מקווןאישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים לעצמאי – הסברים.עוסק מורשה או עוסק פטור הבדלים, תנאים. הגבלות וכדאיותעצמאי או חברה בע”מ?דו”ח שנתי לעצמאיםדו”ח רווח והפסד – הכנסות , הוצאות מוכרות , תקנות , תיאומי הוצאותדו”ח התאמה למסטופס פחת-הכרת הטופס , שיעורי פחת, הבדלים בין הוצאות שוטפות להוצאות הוניות.נספח תיאום הוצאות רכב/ הוצאות מוכרות , מע”מ תשומות מוכרותנספח רווח הון- חישוב לדוגמא , הסברים , שחלוף נכסים וכדאיותו.נספח רווח הון מניירות ערך – מילוי נספח לפי טופס 867 ,שיעורי מס,קיזוזי הפסדים וכו’.דוח שנתי לעצמאי – הכרת טופס 1301 לעומקהכרה וניתוח שומה של מס הכנסהנספח דוח שנתי לעצמאי- רווח והפסד פחת ניכוי הוצאות רכבהתאמות מע”מ, מס הכנסה ,מקדמות.חישוב המס ליחידחישוב הפרשי שומה ביטוח לאומי.טיפים ודגשים בהכנת דו”ח שנתי לעצמאי.הכנסות משכ”ד למגורים – מסלולי מס , כיצד להביא לידי ביטוי בדו”ח השנתי.הסבר על שאילתות שע”מ המסייעות בהכנת הדו”ח השנתי.בונוס – עריכת דו”ח שנתי החזרי מס לשכירים !סיבות להחזרי מס ,שיטות להחזרי מס/ הכרת טופס 135 להחזרי מסמילוי דווח החזרי מס בתוכנת חיסולית ממוחשבפעולות מקדימות הכנת תיק להחזרי מס ,שיטות לאיסוף ניירות לדווחניהול שוטף של תיק עצמאי./ פריסת פיצויים לשכירים- תכנון מסהכרת דו”חות דיווח לעצמאי , דו”ח תקופתי מע”מ, להחזר, תשלום ,הגדלת / הקטנת מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי לעצמאי , איך ?מתי? דגשיםהפקדות מוכרות לצורך מס הכנסה לעצמאי- קרן פנסיה ,קרן השתלמות ,ביטוחי חייםביטוח חיים מי יכול להפקיד , מה הסכום שניתן להפקיד, מהי הטבת המס/ משיכהתרגולים מעשיים דוחות שנתיים הצהרות הון החזרי מס לשכירים, תכנוני מס,פתיחת עסקים כללי דיווח לרשויותתרגולים בהכנת דוח החזרי מס בתוכנת חיסוליתתרגול וחשיפה לטפסים של רשויות המס , דוגמאות , נספחים ודוחותמכללת מישלב בשיתוף תדהר מיסים

סגל מרצים

רכז מקצועי: רואה חשבון שמוליק בן שמעון מומחה למיסוי יחיד


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר “פרקטיקה בהכנת דוחות מס ליחיד” מטעם מכללת מישלב.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב