ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » קורס חוק הביטוח הלאומי

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

קורס חוק הביטוח הלאומי

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו הינו מאז ומתמיד בעל חשיבות רבה הן לרואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין הנדרשים לייצוג לקוחותיהם מול המוסד לביטוח לאומי, והן לקשת רחבה של בעלי מקצוע בארגונים ובחברות הנדרשים לספק מענה הולם בתחום.
מטרת הקורס הינה סקירת חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו לעומקו, תוך הקניית כלים לייצוג וידע מעשי בתחום.


קהל יעד ותנאי קבלה

לרואי חשבון, עורכי דין ויועצי מס המעוניינים  לייצג את לקוחותיהם מול המוסד לביטוח לאומי.
לחשבי כספים, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, גזברים, מנהלי כ”א ולכל המעוניינים להרחיב ידיעותיהם בתחום.


נושאי לימוד

גמלאות מהי ” גמלה ” ?גמלה בכסף , גמלה בעין
גמלאות יחסיות (מחליפות שכר) סממנים מאפיינים : קשר להכנסה , וכו’….1. ביטוח אימהותגמלה לשמירת הריון – תנאי זכאות , שיעורי הגמלהגמלה לדמי הלידה – תנאי זכאות , שיעורי הגמלהפס”ד רלוונטים2. תגמולי במילואים ( בש”מ )ציבור המבוטחיםתנאי הזכאות , שיעורי התגמול : מזערי , מירבי .שכירים , עצמאים , לא עובדים , סטודנטים .3. ביטוח נפגעי עבודהמי מבוטח ?מהי פקיעה בעבודה ? מהי התאונה ? מחלות מקצוע , מיקרו טראומה
שיעורי הגמלה “גמלה – חוסמת ” – לעצמאים ?נכות מעבודה – אופן החישוב , מי זכאי ?גמלת תלויים – אופן החישוב , מי זכאי ?פס”ד עדכניים.
ביטוח נפגעי תאונות מהי תאונה ? תנאי זכאות , שיעורי הגמלה  ( לכלל האוכלוסייה )
ביטוח אבטלה מי מבוטח ?“בעלי שליטה”תנאי זכאותשיעורי הגמלהפס”ד חדשים.
ביטוח פש”ר – זכויות עובדים בפשיטת רגל ופרוקי תאגיד מבוטחים , בעלי שליטה ?תנאי זכאותשיעורי הגמלה
גמלאות מבטיחות קיום מאפיינים – ללא קשר לשכר והכנסה
נכות כללית מבוטחים , תנאי זכאות , שיעורי הגמלה , תוספת תלויים .
זקנה ושאירים מי מבוטח , תנאי זכאות לקצבה אזרח ותיקשיעורי הגמלה , גיל מותנה , גיל זכאותזכאות לשוהים בחו”לזכאות למי שאינו תושב
דמי ביטוח מיהו “תושב ישראל ” – לביטוח הלאומי ?מבחני תושבות , השוני בין מס הכנסה וביטוח לאומיתושב ישראל בחו”ל – מתי ?פס”ד – תושבות בביטוח הלאומי .
מבוטחים – לא שכירים עובד עצמאי , לא עובד ולא עצמאי (לע”לע)הכנסות פסיביות , הכנסות מחברה משפחתית , פס”ד עדכניים ( פס”ד נחושתן )תושב בחו”ל – חובת תשלום , שלילת זכאות לביטוח רפואי – מתי?כיסוי ביטוחי לעובד בחו”ל .שיעורי התשלום לעובד עצמאימי שאינו עונה להגדרת עצמאי .הכנסות יחיד – פטורות מדמי ביטוח עצמאי , בחו”ל .שוהה בחו”ל – שכיר בחברה זכהשוהה בחו”ל – לא עובד.
פיגור בתשלום דמי ביטוח ( ס’ 366 ) שלילת זכאות לגמלאות – מתי  ?הכנסות פטורות – ע’ 350תקופות פטורות מדמי ביטוח ( סעיף 351 ).השלכות על גמלאות .
דמי ביטוח עובדים שכירים מיהו “עובד” ע”פי חוק הביטוח הלאומי ?חורת המעסיק לתשלוםמועד רישום – מעסיק חדש .13 סיווג מבוטחום.
סוגי עובדים עובד בחו”ל , עובד במשק בית ,חובת דיווח ותשלום , שיעורי התשלום .כיסוי ביטוחי : שכיר מול עצמאי .עובד – במדינת אמנהעובד – לא במדינת אמנה : שיעורי התשלום , כיסוי ביטוחי סנקציות – עובד מעסיק (סעיף 369)“עובד” – העסקת קרובי משפחהפס”ד עדכניים .עזרה משפחתית מקובלתסעיף 348 – שכר מינימום מקסימוםשלילת זכאות לשרותי בריאות – לשוהה בחו”להשבת התושבות : מבחנים , פדיון תקופה המתנה ניתוק תושבות : השלכות .פס”ד רלוונטיים

סגל מרצים

רכז אקדמי: מר חיים חיטמן – יועץ בכיר בתחום הביטוח הלאומי, לשעבר מנהל תחום בכיר במוסד לביטוח לאומי.


תעודות

למשתתפי הקורס תוענק תעודה מטעם מכללת מישלב.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב