ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » פרקטיקה בחוק הביטוח הלאומי

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

פרקטיקה בחוק הביטוח הלאומי
מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו הינו מאז ומתמיד בעל חשיבות רבה הן לרואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין הנדרשים לייצוג לקוחותיהם מול המוסד לביטוח לאומי, והן לקשת רחבה של בעלי מקצוע בארגונים ובחברות הנדרשים לספק מענה הולם בתחום.
מטרת הקורס הינה סקירת חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו לעומקו, תוך הקניית כלים לייצוג וידע מעשי בתחום.


קהל יעד ותנאי קבלה

לרואי חשבון, עורכי דין ויועצי מס המעוניינים  לייצג את לקוחותיהם מול המוסד לביטוח לאומי.
לחשבי כספים, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, גזברים, מנהלי כ”א ולכל המעוניינים להרחיב ידיעותיהם בתחום.


נושאי לימוד

עקרונות חוק הביטוח הלאומי, מטרותיו, מבנה המוסד
גמלאות: יחסיות, מבטיחות קיום 1. ענף זקנה ושארים, נכות כללית, סיעוד, הגדרת מבוטחים, תנאי זכאות, שיעורי הגמלה.2. ענף נפגעי עבודה, אימהות (דמי לידה, גמלה לשמירת הריון וכו’)אבטלה, בש”מ, פש”ר, נפגעי תאונות, אוכלוסיות המבוטחים, תנאי זכאות, שיעורי הגמלה.3. גמלאות ייעודיות- ענף ילדים, ניידות.
מעמד מבוטחים 1. מיהו תושב ישראלי? מבחני תושבות, תושב בחו”ל.2. עיסוקים+ סווג מבוטחים: עצמאי, לא עובד ולא עצמאי, תלמידים, עובדים, תושב בחו”ל, גמלאי בפנסיה מוקדמת.3. צו סווג מבוטחים וקביעת מעמד.4. יחסי עובד מעביד- עפ”י חוק הביטוח הלאומי.
דמי ביטוח חובת תשלום לאוכלוסיית המבוטחים: שכיר, עצמאי, מי שאינו עובד ואינו עצמאי.בסיסים לתשלום: מינימום, מקסימום, מקדמות, שומה, קביעות בהעדר ובניגוד לדום,“גמלה חוסמת”, מועד הדווח והתשלום.הכנסות פטורות (סעיף 350 לחוק)תקופות פטורות (סעיף 351 לחוק)הפרשי שומה.סנקציות כנגד מבוטחים המפגרים בתשלום- שלילה והפחתת הגימלה סעיף 366 ו-50 לחוק.
גביה ממבוטחים לא שכירים פיגור בתשלום דמי ביטוח- קנסות והצמדה.הסדרי תשלומים- כרטיסי אשראי, המחאות, הלוואות בנקאיות.אישורים שנתיים למס הכנסה.הפחתה לפי סעיף 345 לחוק.גביה ממעבידים ומשכירים1. חייבים בתשלום דמי ביטוח- מעבידים.2. בסיס לתשלום דמי ביטוח- מינימום יומי, חודשי, שיעורי הפרשי המעביד, ניכוי משכר העובד.3. דווח ותשלום דמי ביטוח: טפסי 102, עובדים קבועים.4. קודי דיווח- דוח שוטף, מתוקן, הפרשים, שכר נוסף ופרישת שכר (בונוס, הבראה וכו’).5. סוגים מיוחדים של עובדים שכירים: תושב חוץ, חופשה ללא תשלום, תושב שטחים, עובדים במשק בית, קיבוצים, גמלאים בפנסיה מוקדמת.6. סנקציות נגד מעבידים- קביעות, קנסות והצמדה סעיף 369.
דמי בריאות- חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1. עקרונות החוק.2. שיעורי התשלום למבוטחים השונים.3. סעיף 58–תקופת המתנה לתושבים בחו”ל.
עדכוני פסיקות והוראות חדשות בביטוח לאומי

סגל מרצים

רכז אקדמי: מר חיים חיטמן – יועץ בכיר בתחום הביטוח הלאומי, לשעבר מנהל תחום בכיר במוסד לביטוח לאומי.


תעודות

למשתתפי הקורס תוענק תעודה מטעם מכללת מישלב.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב