ראשי » קורסים מוניציפליים » השתלמות אכיפת אופניים חשמליים

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

השתלמות אכיפת אופניים חשמליים

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

“מישלב מוניציפאלי” – השתלמות אכיפת אופניים חשמליים.

הרשמה ורכישה מקוונת »

תיאור הקורס: קורס השתלמות אכיפת אופניים חשמליים.
2 מפגשים בלבד בתאריכים 02/04/2024 – 09/04/2024

תהליך הרישום: הרשמה ורכישה מקוונת – לחצו כאן »


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב