ראשי » חשמל, תאורה קרינה ותכנון » בודק קרינה בלתי מייננת RF-ELF

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

בודק קרינה בלתי מייננת RF-ELF

מסלולי לימוד
בוקר / ערב
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

בפיקוח האגף למניעת קרינה ורעש המשרד להגנת הסביבה עפ”י תקנות הקרינה בלתי מייננת התשס”ט 2009 תקן קרינה ובנייה ירוקה ת”י 5281.
קרינה בלתי מייננת לרבות קרינה אלקטרומגנטית היא מפגע סביבתו שהחשיפה אליו מסוכנת. במשרד להגנת הסביבה נושא הקרינה הפך בשנים האחרונות לתחום מרכזי והשפעתו נכרת בתחומי עשייה רבים. כגון מוסדות חינוך, גני חינוך, פרויקטים בבניה קרינה מרשת החשמל ELF חשמל מתח גבוה/ מתח נמוך חדרי שנאים, לוחות חשמל מתקני חשמל. UPS רשתות חיצוניות/ קרינה רדיו, רשת הסלולרי RF, אנטנות ועוד.. כולל במתקני ומכשירי חשמל ביתי/ מסחרי.
חוק הקרינה אשר נחקק ב- 2006 עוסק בהסדרת כל תחום רישוי הקרינה הבלתי מיננת, מה מותר ומה אסור. המשרד להגנת הסביבה פועל עפ”י עקרון הזהירות המונעת, כאשר מטרתו למזער את חשיפת הציבור לקרינה, הדבר נעשה בהתאם לטכנולוגיות הקיימות.
מטרת הקורס הינה הקניית ידע מקצועי מורחב בנושא בטיחות קרינה בלתי מייננת הכרה לעמידה בתקנים מחייבים משרד להגנת הסביבה, הכנה מעשית לבוחן בודק מוסמך לקרינה בלתי מייננתבפיקוח מ. להגנת הסביבה תרגול מעשי במדידות קרינה שטח, תכנון והכנת סקר קרינה מקצועי למתן פתרונות מיגון.

קהל יעד ותנאי קבלה

ממוני בטיחות, טכנאים, הנדסאים, מהנדסים, חשמל, אלקטרוניקה, מנהלי פרוייקטים, אדריכלים, אנשי איכות הסביבה בארגונים, פיקוח ובקרה, רשויות מקומיות, יחידות סביבתיות, פיקוח ובקרה.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד חוק הקרינה היבטים משפטיים/ תקנות לחוק הקרנהמדינות האגף לקרינה רעש, עיקרון הזהירות המונעתמהי קרינה וגלים אלקטרומגנטים/ פתרונות מיגון – חידושיםעקרונות פיסקלית והשפעת קרינהמשוואת גלים מישורים תווך מוליך/ מבודדמשוואות השדה/ החופשי/ מגנטי/ זרם חשמלי ומטעני חשמלייםקרינה אלקטרומגנטית בתחום RF אנטנות רדיו מתקני שידורסיכוני קרינה ושדות אלמ”ג מרשת החשמל ומכשירי חשמל ELFאנטנות מדידות וחישובי קרינה RE – פתרונותמושגי יסוד סוגי אנטנות / עוצמת קרינהשדה קרוב/ רחוק/ צפיפות ההספק/ עוצמת קרינהקרינה בתחום תדרי הרדיו מתקני תקשורת אלחוטיתטלפוניה ניידת רשתות סלולריות  RF/  wi Fiקרינה ממתקני שידור טלביזיה – רדיו מיקרוגלחישוב מרחקים / אמבטיות קרינה/ וקטורים של קרינה מאנטנהחישובי הגבר הפסד/ חישובי טווחי ביטחון/ עוצמהמשרדים אנטנות וחישובי קרינה בלתי מייננת- מקורות קרינה בלתי מייננתגוף האדם כאנטנה אורכי גל/ השפעה על המדידהתקנים בינלאומיים לרמת חשיפה של RFתקן IEEE   לקרינה / תקן SAR מחקריםמי  הם  – WHO  , ICNIRPתקן ישראלי 5021- RE / איך למדוד קרינה RFהמרת יחידות לאמבטיות קרינה RF / ניטור ומיפוי ממוחשבנהלי בדיקת ופתרונות קרינה ELF   מתקני חשמלקרינה בתחום התדרים הנמוכים ELF / שמקורה במתקני חשמלסקירת מתקני חשמל/ לוחות חשמל כבלים לסוגייםעמודים ומתקני חברת החשמל/ תרגיל חישובי הספק וזרמיםמדידת שדה חשמל ומגנטי/ מבנה המודדהכרת ציוד מדידה למתקני חשמל  ELF/ RFציוד לבדיקת חשמל AVO   הכרת דגם מכשיר מדידת רדיו RFהכרת דגם מכשיר מדידת תדרים נמוך/ תרגילי שינוןמדידת הספק חשמלי/ תרגול חישובי הספק וזרמיםמדידת שדה חשמלי ומגנטי/ שגיאת מדידהכתיבה ובניית דוחות נהלי חובה המשרד להגנת הסביבהפתרונות נהלים ובדיקות קרינה- משרד להגנת הסביבהנהלי איכות הסביבה RF   בדיקות ופתרונות שטחמדידות מקרבת דלקים/ תחנות דלקמדידות בקרבת חומרים נפיציםמדידות בקרבת בתי חולים/ ציוד רפואי/ פתרון מיגון RFמדידות בקרבת בתי ספר/ גני ילדים ומוסדות חינוךפתרונות ללא מיגון/ בדיקות ולוחות מיגון עלות מול תועלתמדידה מעשית בשטח קרינה RF- ELFחלוקה לצוותים וביצוע מגוון מדידות שטחמדידות קרינה שטח RF סלולרי WI –FIמדידת קרינת שטח ELF מתקני חשמל/ ותשתיותטפסים וטבלאות לבדיקת קרינה בשטחכתיבת דוחות מדידה – המשרד להגנת הסביבהתקן קרינה ובניה ירוקה 5281 מהו?בוחן תרגול קרינה מעשי / עיוניסימולציות לקראת הכנה לוועדת בחינה וקבלת רישיון בודק ומודד קרינה מוסמךהמשרד להגנת הסביבה

סגל מרצים

דוד ג. מהנדס RF   יועץ בכיר  רשות השידור משרד התקשורת
מהנדס חשמל הרצל ב. בודק קרינה מוסמך , מהנדס חשמל ראשי חברת לייף סייבר
מהנדס משה .נ. מומחה קרינה בינלאומי
מר גיל .ק. מנהל תחום קרינה א.צ. משרד הגנת הסביבה


תעודות

לעומדים בבחינות משרד להגנת הסביבה תוענק:
תעודת “בודק קרינה בלתי מייננת” מטעם המשרד להגנת הסביבה.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר: אחת לשבוע
מסלול ערב: אחת לשבוע


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב