ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » בודק שכר מוסמך ליועצי מס

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

בודק שכר מוסמך ליועצי מס

מסלולי לימוד
בוקר / ערב / שישי
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

מטרת הקורס הינה להכשיר יועצי מס מוסמכים לקבלת הסמכת משרד העבודה והרווחה כבודקי שכר.
במסגרת תפקידם אמונים בודקי השכר על ביצוע בקרה על מחלקות השכר, פיקוח על תנאי העובדים תוך הקפדה שהעובד מקבל את כל הזכויות והתנאים המגיעים לו במסגרת חוזה העסקתו ובהתאם לחוק. כמו כן ולבדוק כי למעסיק אין רקע בניצול עובדים ו/או פגיעה בזכויות עובדים.
תכנית הלימודים קיבלה אישור הפעלה ופיקוח משרד העבודה והרווחה.


קהל יעד ותנאי קבלה

על המועמד לעבור ועדת קבלה ולעמוד בתנאים הבאים:
יועץ מס העוסק בתחום השכר ודיני עבודה.
ותק מקצועי: על המועמד להציג ותק מקצועי עפ”י הטבלה:
שעות עבודה שבועיות / משך תקופות העבודה (בחודשים)
42 שעות / 18 חודשים
36 שעות / 24 חודשים
29 שעות / 30 חודשים
24 שעות / 36 חודשים
ועדת קבלה: הצגת אישורי השכלה, הכשרה מקצועית וותק מקצועי.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד החוק להגברת האכיפה של דיני העבודהתפקיד בודק שכר מוסמךחוקי עבודה ודיני עבודהתמחיר כח אדםביטוח פנסיוניתשאול וחקירהדו”ח בדיקת שכראתיקה מקצועיתשוק העבודהפרויקט גמר
בחינות גמר בחינה עיוניתהצגת פרויקט גמר

תעודות

לעומדים בהצלחה בתנאי הקורס ובדרישות הקבלה תוענקנה התעודות הבאות:
תעודת גמר בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.
רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.
תעודת סיום מטעם מכללת מישלב.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-16:00
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:00-21:00
מסלול שישי: אחת לשבוע - 08:30-13:15


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב