ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » בודק שכר מוסמך

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

בודק שכר מוסמך

מסלולי לימוד
בוקר / ערב / שישי
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

מטרת הקורס הינה להכשיר בודקי שכר שתפקידם להיות אמונים על ביצוע בקרה על מחלקות השכר, לפקח על תנאי העובדים והעבודה ולוודא שהעובד מקבל את כל הזכויות והתנאים שמגיעים לו במסגרת חוזה ההעסקתו ובהתאם לחוק, ולבדוק כי למעסיק אין רקע בניצול עובדים ו/או פגיעה בזכויות עובדים.
תכנית הלימודים קיבלה אישור הפעלה ופיקוח משרד העבודה והרווחה.


קהל יעד ותנאי קבלה

על המועמד לעבור ועדת קבלה ולעמוד בתנאים הבאים:
חשב שכר בכיר (בעל תעודה של לשכת רואי החשבון או של משרד הכלכלה) – היקף לימודים 150 שע”ל.
עו”ד העוסק בדיני עבודה – היקף לימודים 150 שע”ל.
כלכלן או מי ששימש בעבר מפקח עבודה שעסק בתחום השכר ודיני עבודה – היקף לימודים 150 שע”ל.
רואי חשבון – היקף לימודים 48 שע”ל.
יועץ מס העוסק בתחום השכר ודיני עבודה – היקף לימודים 86 שע”ל.
ותק מקצועי: על המועמד להציג ותק מקצועי עפ”י הטבלה:
שעות עבודה שבועיות / משך תקופות העבודה (בחודשים)
42 שעות / 18 חודשים
36 שעות / 24 חודשים
29 שעות / 30 חודשים
24 שעות / 36 חודשים
הערה: ותק מקצועי של רו”ח, אותו נדרש להציג, הוא 12 חודשים.
ועדת קבלה: ראיון, הצגת אישורי השכלה, הכשרה מקצועית וותק מקצועי.


נושאי לימוד

מקצועות תשתית חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה (20102)תפקיד בודק שכר מוסמך
מקצועות הליבה דיני מס הכנסהחוקי עבודה ודיני עבודהתמחיר כח אדםמערכות שכרביטוח פנסיוניהנהלת חשבונותיסודות הביקורתתשאול וחקירה בדיקהבקרה פיקוח וביקורתדוח בדיקת שכר ותרגיל מסכם
מקצועות תומכים אתיקה מקצועית
כישורי עבודה שוק העבודה
בחינות גמר בחינה עיוניתבחינה מעשיתתרגיל מסכם להגשה

תעודות

לעומדים בהצלחה בתנאי הקורס ובדרישות הקבלה תוענקנה התעודות הבאות:
תעודת גמר בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.
רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.
תעודת סיום מטעם מכללת מישלב.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-16:00
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:00-21:00
מסלול שישי: אחת לשבוע - 08:30-13:15


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב