ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » גיוס אשראי עסקי

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

גיוס אשראי עסקי

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

קורס מנהל גיוס אשראי עסקי בכיר S.C.U.M – (SENIOR CREDIT MANAGER)
קו הגנה מקצועי, בניית תוכנית עסקית פתיחת חסמים  בגיוס אשראי ומימון עסקים.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) התשפ”ב-2021
“אשראי צרכני” – מתן אשראי למי שהוא צרכן כהגדרתו בחוק הגנת התשמ”א-1981
תוכנית עסקית | דירוג וסיכוני אשראי | אורות אדומים מימון יצירתי
“חוק איסור הלבנת הון” חוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000
“חוק הבנקאות (רישוי)” חוק הבנקאות (רישוי) התשמ”א-1981
חוק חיווי האשראי הבנקאי אפריל 2019 מאגר מרכזי
“חוק ניירות ערך” – חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968
אינטגרציה בגיוס אשראי הנגשת המידע בניית תמהיל מנצח

גיוס אשראי הינו אחד התחומים המורכבים בניהול פיננסי הטומן בחובו סיכונים על רקע משבר הקורונה, במציאות כלכלית של הישרדות יומיומית נמצאים עסקים רבים בלחץ תזרימי המונע מהם להתפתח, גיוס אשראי חכם מהווה מהלך קריטי לקידום כלכלי עסקי, מרבית העסקים בישראל אינם צורכים אשראי בתמהיל שתואם את צורכי האשראי שלהם וכך עוצרים את ההתקדמות העסקית
במסגרת קורס לימודי גיוס אשראי נחשפים כלים ושיטות מתקדמות למקבלי החלטות על פי אלו קריטריונים בוחנים את בקשת האשראי.
נכיר את כל שחקני האשראי, פתיחת חסמים ובירוקרטיה חילוץ וייצוג עסקים בעידן של ריבוי אפיקי אשראי.

ניהול אסטרטגיית גיוס אשראי מדיניות אשראי והתיאבון לסיכוני אשראי. בניית תוכנית עסקית, בקשת אשראי, תהליך בקשות אשראי, לבנקים  ולגופי אשראי, קרנות מדינה. התאמת צרכי אשראי של החברה  |עסק |בניית צרכים להון חוזר כושר החזר  בניית פרופיל אשראי בקשת אשראי איכות הלווה הנגשת יתרונות וחסרונות מה קובע את דירוג האשראי! ניתוח דוחות כספיים מדדים שהבנקים וגופי האשראי בודקים חישוב כושר החזר, ערבות בעלים. סוגי ביטחונות חוב פתוח ומאזן בנקאי, הסרת שעבודים, למידת תהליך בחינת בקשות האשראי CASE STUDY, אומנות מו”מ תרגול תיקים, פתיחת חסמים, זיהוי אורות אדומים, בניית תמהיל אשראי בהתאמה לצורכי ארגון | עסק.

מטרת הקורס: קורס מנהל חתם גיוס אשראי בכיר לצורך הקניית ידע מקיף מקצועי GPS בסבך ריבוי אפיקי אשראי, ניהול משא ומתן מול גורמים במערכת הבנקאית, מתן כלים לגיבוש מדיניות אשראי ו”התיאבון” לסיכון אשראי,  הובלת פרויקט חוצה ארגון באשראי, בחינת סוגי ההלוואות מה מתאים למה! ביטחונות ושעבודים, מימון יצירתי, שיפור דירוג אשראי.

הקניית כלים מקצועיים לניהול סיכוני אשראי: נלמד את התהליך משלב התכנון, על מנת לגייס אשראי חכם  מהבנקים או מגופי אשראי חוץ בנקאי, קרנות בערבות מדינה ,חב’ כרטיסי האשראי, אשראי ממכשירי חיסכון בשוק ההון, הגורמים המאשרים כלים להנגשת המידע למקבלי החלטות מגוון סוגי ההלוואות זיהוי אורות אדומים סירובי בנק, נתייחס למקרי קצה ייחודיים.


קהל יעד ותנאי קבלה

רו”ח, מנהלי כספים, חשבים, יועצי מס, מנהלי אשראי, עו”ד, יועצים פיננסים, אנליסטים, למעוניינים לשדרג את הידע שלהם בענף.


נושאי לימוד

מבוא לשוק האשראי העסקי וגופי האשראי בישראל מדוע עסקים נדרשים לאשראי האם מצוקה תזרימית | מינוף עסקיהבנקים  האלטרנטיבה הראשונה והטבעית לגיוס אשראיאשראי חוץ בנקאים נכיר את גופי האשראי החוץ בנקאי ההבדלים ביניהםקרנות אשראי ערבות המדינה עוגן, הסוכנותגיוון מקורות המימון כלים מעשיים
התנהלות מול הבנקים  ניתוח עסקים | תוכנית עסקית ניהול התקשורת השוטפת עם גופי האשראי בצורה שקופה ונכונה.מתי נדרש להציף מידע מהותי לבנק.גופי האשראי – שותפים של העסק?מהם האינטרסים המשותפים של גופי האשראי והעסק.ריביות שעולה פתרונות יצירתיים למבוי סתום דירוג אשראי אמצעים לשיפור
אשראי אופטימאלי |מימון יצירתי שיפור עמדות למידת תהליך בחינת בקשות אשראי בבנקים ובגופי האשראי השוניםמקורות המידע העומדים לרשות המנתח הפיננסי בגיוס אשראיכללים מנצחים בהגשת בקשת אשראי בצורה מקצועית הכנה היא המפתח להצלחהלקיחת חלק פעיל בהליך בחינת הבקשות בגופי האשראי
הופעה בפגישות עסקיות עם גופי אשראי תקשורת וניהול מצבי לחץ- שיפור ביצועיםשפת גוף/ שיטות להעברת מסרים/ כלים לשכנועכללים  ליצירת פגישה עסקית מוצלחת עם הבנק|גופי אשראיתרגול מעשי פגישה עסקית  למקסום תוצאות במו”מ
CHECKLIST תוכנית עסקית | קרן ערבות מדינה עיתוי הפנייה לבנק תהליך הגשת הבקשות איסוף חומריםבניית תוכנית עסקית ללקוח דוגמאות מהשטח תרגולשליחת הבקשה לגוף המתאם מול המדינה|פגישה מול נציגעבודה מול הבנק שנבחר הגנה על התוכנית העסקיתלמידה תהליך בחינת האשראי בועדות מה קובע את דירוג אשראי
סקירת סוגי האשראי והתאמתו לצורכי האשראי התאמת תמהיל אשראי מקצועי ללקוח-הלוואות הון חוזר לעומת הלוואות להשקעהריבית משתנה לעומת ריבית קבועה ,הלוואות שפיצר לעומת קרן שווהניתוח חלופות פיננסיות ויכולת השוואה ביניהןבחינת בטחונות ושעבודים
ניתוח דוחות כספיים מדדים שגופי האשראי בודקים מה הם המדדים שהבנקים וגופי האשראי בודקיםדווח רווח והפסד, דגשים במאזן, מדד פיננסי|ריווחיות   EBITDAחישוב כושר החזר  יחס כיסוי חוב  יחס שירות החובתפיסות שגוייות לגבי מינוף בנקאי|  איתנות פיננסית
ניהול אשראי לקוחות – בחינה, בקרה וניטור – פרקטיקה הליך בחינת קווי אשראי ללקוחות העסק|ארגון.יתרונות וחסרונות בביטוח אשראי לקוחות.כיצד ניהול אשראי לקוחות בצורה נכונה יגדיל את סיכויי ההצלחה לגיוס אשראי לחברה.התאמת צרכי האשראי בחינת צרכים להון חוזר, איכות הלווה.חוק חיווי האשראי הבנקאי אפריל 2019 מאגר מרכזיכל בנק יכול לראות את המידע הבנקאי של הלקוח בצורה מקיפהמהו חווי אשראי, מהו דווח אשראי מה ניתן לעשות עם נתוני האשראימה עומק המידע של הנתונים שמועברים ללשכת אשראי ולגופי מימוןמה הזכויות של מבקש האשראי מהמערכת
כלים מתקדמים דוחות אקסל טפסים לנגישות המידע הסוגיות העיקריות  לקבלת החלטות אשראי מושכלותאפיון והטמעת מיומנות פורצת דרך בניהול בקשות אשראיהכרת שחקני האשראי תכנון אשראי ניתוח נתונים פיננסיםליווי וגיוס  לקוחות עסקיים| חישוב שכ”ט יועץ מנהל חתם אשראיניהול אסטרטגיית חיתום אשראי כתיבת בקשות אשראי בכל הערוצים
כלים מעשיים לגיבוש מדיניות אשראי עפ”י צורכי הלקוח מינימום ריביות ועמלות  ומינימום ביטחונותסוגי הלוואות ואשראיביטחות ושעבודים, ערבויותבחינת צרכים להון חוזרחישוב כושר ההחזרהרכב אשראי מנצח, הכנת בקשת אשראיהעלת דירוג האשראי מו”מ מול הבנקיםהלוואות בערבות מדינהבניית תוכנית עסקית CASE STUDY תרגול תיקים מעשיים.

סגל מרצים

מאיר גבריאל מומחה במימון עסקים גיוס אשראי בכיר MBA  מנהל חתם אשראי בכיר בענף
לירון דורי רו”ח מנהלת בנק(ל) אשת עסקים יזמית נדל”ן בארץ ארה”ב מבכירי ענף מימון וגיוס אשראי ייעוץ עסקי
רו”ח סנדרוביץ CFO מומחה למיסוי| ניתוח דוחות  כספים, ניתוח פיננסי סמנכ”ל כספים בכיר חב הייטק לוטק
כב השופטת המחוזית צימרייניג גיוס אשראי מימון עסקים אחריות אישית מקצועית של נושא משרה


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 20:30-17:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב