ראשי » מים תשתיות, שפכים ואינסטלציה » דוגם מי ביוב שפכים וקולחין מוסמך משרד הבריאות

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

דוגם מי ביוב שפכים וקולחין מוסמך משרד הבריאות

מסלולי לימוד
בוקר / ערב
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

להכשיר ולהסמיך את הדוגם לשם עריכת בדיקות, דגימות, מתן דגש על פתרונות מעשיים, איתור תקלות, מזעור נזקים למגזר הפרטי והציבורי.


קהל יעד ותנאי קבלה

קבלני אינסטלציה/ מנהלי אחזקה/ דוגמי מעבדות/ אחראי תברואה ומים/ רכז בינוי/ אחראי מתקני שפכים/ מכוני מים רשות סניטריות מקומית/ איגוד ערים/ ממגזר פרטי.
תנאי קבלה: וותק מקצועי בענף.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד תקנות משרד הבריאות מי ביוב שפכים/בוצהכללים לדיגום תקין של מי ביוב/שפכיםתקנות המשרד לאיכות הסביבה מי ביוב ושפכיםתחזוקה שוטפת של ציוד לדיגוםאפיון וטיפול בשפכים סניטריים ותעשייתםתקלות אופייניות/מניעהתכנון דיגום שפכים- תרגול מעשישיטות חיטוי מקובלות במי ביוב /שפכיםהנחיות לדיגום שפכים ביתיםדרישה לגבי תחזוקה תקופתיתחיטוי באמצעות כלור/ גז פתרונותמכשירים למדידת שפכים וקולחיןבטיחות בדיגום שפכים וקולחיםתרגול ערכות שדה/ניתוח תוצאות דיגוםחובת רישום ודיווח/ מבוא ומושגי יסודהכרת ערכות לדיגום שדהטכניקות ושיטות דיגוםאחזקה וכיול /חיטוי קולחין u.vשיטות דיגום, בידוד זיהוי והערכת תוצאותסיור במעבדה הארצית לאיכות המיםתחזוקה שוטפת של ציוד לדיגוםסיור ודיגום במכון טיהור שפכים/נחליםתרגול מעשי

סגל מרצים

דר’ יוסי מ. – משרד הבריאות מעבדה לנגיפים(מנהל המעבדה)
דוד ו. – מהנדס ארצי ביוב שפכים וקולחין משרד הבריאות


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק:
רישיון של משרד הבריאות של דוגם מי ביוב ושפכים מוסמך.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום.
* מחיר הקורס אינו כולל אגרת בחינה 115 ש”ח (מתעדכן ע”י משרד הבריאות).


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר
מסלול ערב: אחת לשבוע
הערה: 2 סיורים מקצועיים במסלולי הלימוד יתקיים באמצע השבוע בשעות הבוקר


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב