ראשי » מים תשתיות, שפכים ואינסטלציה » דוגם מי נופש מקוואות מוסמך משרד הבריאות

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

דוגם מי נופש מקוואות מוסמך משרד הבריאות

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

מטרת קורס דוגם מי נופש ומקוואות להכשיר ולהסמיך דוגמי מי נופש במגזר הפרטי ציבורי לשם עריכת בדיקות מיקרוביאליות בדיקות כימיות מצומצמות ובדיקות שדה. דגש על מתן פתרונות מעשיים לתחזוקה שוטפת איתור תקלות, מזעור נזקים למגזר הפרטי ציבורי.


קהל יעד ותנאי קבלה

קבלני אינסטלציה/ מנהלי אחזקה / ראשי צוותים/ א. תברואה ומים/ מנהלי מערכות מים/ רכזי בינוי / א. מעבדה ומכוני מים.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבין נושאי הלימוד בקורס דוגם מי נופש ומקוואותתקנות מי נופש (בריכות שחיה) ומקוואותדיגום מי ים ומי נחלחוקים ותקנות בנושא מערכות מי נופששימור אחסון הובלות דגימותחובת רישום ודיווח/מבוא ומושגי יסודחיטוי מי נופש ומקוואותמחלות המועברות על ידי מי נופש ומקוואותגינון מערכות מי נופש ומקוואותקביעת תכנית דיגום/ כללי דיגוםדרישות לגבי תחזוקה תקופתיתכללים לדיגום תקין של מי נופשתקלות אופיניות / מניעהשיטות דיגום בידוד זיהוי והערכת תוצאותהכרת ערכות לדוגם שדהכיול ערכות ודיגום כימי של מי נופש ומקוואותאופן הפיקוח אחר איכות המיםדיגום מיקרוביאלי של מי נופש ומקוואותניתוח אירועי זיהום מיםסיור ודיגום מקצועי מי נופשתרגול מעשי

סגל מרצים

ד”ר יוסי מ. משרד הבריאות מעבדה לנגיפים (מנהל המעבדה)
מר גרגורי ר. סגן מפקח ארצי משרד הבריאות
ד”ר דני ע..- המעבדה הארצית משרד הבריאות


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק:
רישיון של משרד הבריאות של דוגם מי נופש מקוואות מוסמך.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום.
בחינה משרד הבריאות מתקיימת במרכז הדרכה בתל השומר בשעות הבוקר.
* מחיר הקורס אינו כולל אגרת בחינה 115 ש”ח (מתעדכן ע”י משרד הבריאות).


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול ערב: אחת לשבוע
הערה: סיור מקצועי במסלולי הלימוד השונים יתקיים באמצע השבוע בשעות הבוקר


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב