ראשי » מים תשתיות, שפכים ואינסטלציה » דוגם מי שתייה רמה א’ מוסמך משרד הבריאות

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

דוגם מי שתייה רמה א’ מוסמך משרד הבריאות

מסלולי לימוד
בוקר / ערב
מיקום
תל אביב / חיפה
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

הקורס מעניק רישיון משרד הבריאות (חובה על פי חוק) תקנות בריאות העם איכות תברואתית של מי השתייה בישראל.
מטרת הקורס הינה תפעול מערכות מים בהיבט התברואתי להסמכת דוגם לעריכת בדיקות מיקרוביולוגיות, כימיה, מתכות, השפעות אורגנולפטית ובדיקות שדה. דגש על מתן פתרונות מעשיים לתחזוקת שוטפת איתור תקלות, מזעור נזקים, למגזר הפרטי הציבורי.

קהל יעד ותנאי קבלה

לקבלני אינסטלציה/ מנהלי אחזקה / ראשי צוותים/ א. תברואה ומים/ מנהלי מערכות מים/ רכזי בינוי /א. מעבדה/ומכוני מים תנאי קבלה וותק מקצועי בענף. תקנות משרד הבריאות בארץ קיימים אלפי מתקני מערכות מים במבני ציבור ותעשיה בסקטור הפרטי ציבורי למערכות אלה קיימים חובת בדיקה ודיגום על פי דרישות משרד הבריאות-מגזר פרטי/ציבורי.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד תקנות משרד הבריאות איכות מי שתיה א/15חיטוי מי שתיהחוקים ותקנות בנושא מערכות מי שתיהשיטות חיטוי מקובלות במי שתיהחובת רישום ודיווח/מבוא ומושגי יסודתקלות אופייניות/מניעהמחלות המועברות על ידי מי שתיהדרישה לגבי תחזוקה תקופתיתמדדים ותקנים לאיכות מי שתיהמניעת זרימה חוזרתמונחים בסיסים בהידראוליקההכרת ערכות לדיגום שדהכללים לדיגום תקין של מי שתיהאחזקה וכיול שיטות דיגום, בידוד זיהוי והערכת תוצאותאופן הפיקוח אחר איכות המיםתחזוקה שוטפת של ציוד לדיגוםניתוח אירועי זיהום מיםיעלות החיטוי ציוד הכלרה C.Tחיטוי באמצעות כלור גז/נוזלי -פתרונותהגנה על מערכות מיםסיור מקצועי במעבדה הארצית לאיכות המיםתרגול מעשי

סגל מרצים

הגברת אורלי סרוסי
דר’ יוסי מ. -משרד הבריאות מעבדה לנגיפים
מהנדס רודשטיין ג. – סגן מפקח ארצי משרד הבריאות
הגברת רות בריד
שלום גולדברגר
הגברת לודה גרוסמן – מעבדה


תעודות

בסיום תוענק רישיון של משרד הבריאות של דוגם מי שתיה מוסמך (רמה א)
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום
* מחיר הקורס אינו כולל אגרת בחינה 115 ש”ח (מתעדכן ע”י משרד הבריאות)


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט).
מסלול בוקר: אחת לשבוע
מסלול ערב: אחת לשבוע
הערה: סיור מקצועי במסלולי הלימוד השונים יתקיים באמצע השבוע בשעות הבוקר


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב