ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » הנהלת חשבונות סוג 1+2 בכיר

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

הנהלת חשבונות סוג 1+2 בכיר

מסלולי לימוד
בוקר / ערב / שישי
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

אל תתבלבלו – קורס הנהלת חשבונות לומדים רק בפיקוח של משרד העבודה לתעודת מקצוע ממשלתית!
מקצוע הנהלת חשבונות הינו אחד המקצועות הנדרשים ביותר עקב התפתחות הכלכלה והמסחר במשק המודרני בישראל.
קורס הנהלת חשבונות הינו רב גוני, הפותח ומאפשר לבעלי המיומנות והכישורים מגוון רחב של תחומי תעסוקה.
הקניית כלים להכשרה בהנהלת חשבונות ברמות שונות לרבות עבודה במחשב.
הכנת המשתתפים לבחינות קבלת תעודת הסמכה מטעם משרד העבודה והרווחה.


קהל יעד ותנאי קבלה

היום קל יותר ללמוד הנהלת חשבונות, (בפיקוח משרד העבודה והרווחה), הקורס מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים.
תנאי קבלה: בוגרי 12 שנות לימוד או בעלי תעודה של 11 שנות לימוד ועמידה בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של 11 שנות לימוד.
הערה: מי שעמד בבחינת בגרות במתמטיקה ביחידת לימוד 1 לפחות, יהיה פטור מבחינת הכניסה.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא להנהלת חשבונותהתהליך החשבונאי השוטףמס ערך מוסףקניות ומכירות טוביןמשכורות, נלוות וניכוייםמלאיכללים ועקרונות חשבונאיים מקובליםתיאום חשבונות תוצאתיים ומאזנים- השלמת התהליך החשבונאיחייבים, פיקדונות לזמן קצר, קופה קטנהרכוש קבוערכוש מופשט והוצאות נדחותהתחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך הון ועודפיםעריכת דו”חות כספיים והצגת בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובליםשותפויותעסקה משותפתמשגורעסקות במט”ח וטיפול בהפרשי שערחשבונות המפעל התעשייתימוסדות ללא כוונת רווחרשויות מקומיותקבלניםשיטות פחת ומכירת רכוש קבועהתקינה החשבונאיתסוגי התאגדויותמושגי יסוד בכלכלה- ידיעה כלליתמושגי יסוד בבנקאות וביטוחשיקים, שטרות וכרטיסי אשראימערכת המסים בישראל- ידיעה כלליתחישובי רווח והפסדחישובי הנחותחישובי ריבית, הצמדה והפרשי שעריחס ופרופורציה, טורים (סדרות) חשבוניים והנדסייםניכיון שטרות ושיקים לפירעון עתידי (דחויים)חשבונאות מעשית- ממוחשבת
הקורס מותאם לתוכנית העדכנית של משרד העבודה והרווחה הלימוד בקורס הינו עיוני ומעשי (תרגול בחדר מחשבים) 

סגל מרצים

רכזת אקדמית: גב’ לימור בר-און.
רו”ח ירון נחום, גב’ גלית גול, גב’ סמדר מתנה, גב’ מירב שמש.
לימודי הנהלת חשבונות בקורס יכללו הרצאות, תרגול, עבודה מעשית במחשב ועבודות בית.
הקורסים יועברו על ידי צוות מרצים הכולל רואי חשבון, יועצי מס  ומומחים בעלי ניסיון בהוראה ובפרקטיקה.


תעודות

לעומדים בהצלחה בדרישות הלימודים (85% נוכחות) ובבחינות מ. העבודה והרווחה תוענק:
תעודת גמר – מנהל חשבונות סוג 1+2 בכיר (בסיסי + מתקדם) היקף הלימודים 316 שעות.
תעודת מקצוע : הנהלת חשבונות סוג 2

אחוזי המעבר במישלב בקורס זה מהגבוהים ביותר. (בבחינה שהתקיימה בחודש מרץ היו 100% מעבר).
הערה: קורס נוסף חינם ינתן למי שעמד בכל מטלות הקורס ונכשל בבחינה הסופית.
הטבה: למשתתפי הקורס תינתן מלגה בסך 3,000 ₪ ללימודי ייעוץ מס במסלול מלא .


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00
מסלול ערב: פעמיים בשבוע - 17:00-21:00
מסלול שישי: אחת לשבוע - 08:30-13:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב