ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » הנהלת חשבונות סוג 3 – ראשי

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

הנהלת חשבונות סוג 3 – ראשי

מסלולי לימוד
ערב / שישי
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

הנהלת החשבונות הינו אחד המקצועות הנדרשים ביותר עקב התפתחות הכלכלה והמסחר במשק המודרני בישראל.
קורס הנהלת החשבונות הינו רב גוני, הפותח ומאפשר לבעלי המיומנות והכישורים מגוון רחב של תחומי תעסוקה.
מטרת הקורס : הקניית כלים להכשרה בהנהלת חשבונות ברמות שונות לרבות עבודה במחשב,
והכנת המשתתפים לבחינות קבלת תעודת הסמכה מטעם משרד העבודה והרווחה.


קהל יעד ותנאי קבלה

תעודת מנהל/ת חשבונות סוג 2 מתקדם או תעודת מנהל/ת חשבונות סוג 2 ישן.
ועדת קבלה.


נושאי לימוד

חשבונאות פיננסית חברותהתחייבות תלויותיעודותעתודההפרשות ואירועים לאחר תאריך המאזןמימוןקניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוךהטיפול החשבונאי במיסים על הכנסהמרכז וסניפיםבסיסי דיווח ושזור חשבונותיסודות בקורת החשבונותניתוח דוחות כספייםדו”ח על תזרים  המזומניםהתקינה החשבונאית
חשבונאות מעשית – ממוחשבת הרחבות בנושא שימוש במערכות מידע ממוחשבות וניתוח דוחות כספיים,השקעות בניירת ערך טווח קצר וארוך.הלימודים בקורס יכללו הרצאות, תרגול, עבודה מעשית במחשב ועבודות בית.תוכנית הלימודים תקיף שני פרקים חשובים להכשרת מנהל חשבונות סוג 3 – ראשי
בחינות בחינה עיוניתבחינה מעשית ממוחשבת

סגל מרצים

מר אלי טירם , דוד סלע ,רפי טל


תעודות

לעומדים בהצלחה בדרישות הלימודים ובבחינות מ. העבודה והרווחה תוענק:
תעודת גמר- מנהל חשבונות סוג 3- ראשי.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:00-21:00
מסלול שישי: אחת לשבוע - 08:30-13:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב