ראשי » אנרגיה, קיטור, מערכות כח והידראוליקה » הסמכת ממונה אנרגיה – משרד האנרגיה והתשתיות

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

הסמכת ממונה אנרגיה – משרד האנרגיה והתשתיות

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

עפ”י תקנות משרד האנרגיה חובה על מפעל וארגון שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא 300 טון שווי ערך מזוט וחשמל. להכנת סקר אנרגיה ובדיקה תקופתית וכל תאגיד ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו ימנה אחראי (ממונה) על צריכה יעילה וחסכונית של אנרגיה בארגון. על הממונה להיות בעל תעודת הסמכה מאושר ע”י משרד.
מטרת הקורס הינה הקנית ידע מקצועי/עיוני, בניהול ושימור אנרגיה דרכי חיסכון והתייעלות בארגון. חסכון בהוצאות, פיקוח וצמצום בכמות הדלקים הנשרפים, מתן פתרונות יעילים מהקיימים, איתור תקלות, מזעור נזקים למגזר הפרטי /ציבורי.


קהל יעד ותנאי קבלה

ממונה בטיחות, חשמלאים/מנהלי אחזקה, מהנדסים, הנדסאים, טכנאים, אחראי שימור אנרגיה בארגונים.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד תרמודינמיקהמעבר חוםמאזנים תרמיים בידוד תרמי של מבניםמבוא לאנרגיה סולריתמבוא כללי:משק האנרגיה בעולם ובישראלרגולציה של משק החשמל בישראלתעריפי החשמל החדשים ומשמעותם לפרויקטים ( ESCO )חקיקה תקינה ואיכות הסביבהאנרגיה סולרית תרמיתמערכות סולריות ביתיותטכנולוגיות של קולטי שמשמערכות סולריות מרכזיותמערכות בקרה אנרגיה מקיטור:הקיטור ותהליך ייצור קיטורמאפיינים תרמודינמייםתיאור ומבנה מערכת הקיטור:תנורי – קיטור, מים חמים\שמן תרמיטיפול במיםמערכות אוויר דחוסטכנולוגיות:ביוגז מהפרשות של פרות.ביומסה מגזם עץ עירוני וחקלאיטכנולוגיות יעילות לחימום קירור ואוורור:משאבות חום לחימום וקירור נוזליםתנורי בעירה יעילים:מערכות מים חמים, שמן תרמי, תנורים ומייבשיםשימ ר אנרגיה במערכות לייצור אנרגיה תרמית.מערכות להשבת חום ( Heat Recovery )מערכות מיזוג אוויר: דלקים ותהליכי שריפה:סוגי דלקים ותכונותיהםתהליך השריפה ומאפייניושימור אנרגיה ברכב טכנולוגיות:מערכות ניתור ובקרה לחסכון באנרגיה( BMS ניהול אנרגיה במבנים)יישום גלאי נוכחות בשימור אנרגיהסרטי חלונות טכנולוגיות לשימור אנרגיהקוגנרציה ופוליגנרציה (מערכות אנרגיה משולבות)CHP ) – שילוב כוח וחום)מנועי בעירה:פנימית וחיצוניתטורבינות גזמיקרו טורבינות גזטורבינות קיטור לחץ נגדי, ליישום CHP במפעלי תעשייהמערכות מיזוג אוויר ספיגהTOC תורת האילוציםניהול “הייצור” באמצעות ניהול צוואר הבקבוקאנרגיה סולרית לייצור חשמל:אנרגיה סולרית להפקת חשמלPV – Photo Voltaicמערכות מרכזות קרינה – עקרונותCPV – Concentrating Photo Voltaicמערכות סולריות תרמיות מרכזות להפקת חשמלמערכות הנעה חשמליות:סוגי מנועים חשמלייםחיסכון באנרגיה באמצעות בקרת מהירות של מנועים חשמלייםחיסכון אנרגיה במשק המיםאנרגיה אגורה:אגירת אנרגיה תרמית(אגירת חום.חום)הסטת עומסהחלפת חום עם הקרקעבנינים בעלי “צריכת אנרגיה סגולית” נמוכהאנרגיה חשמלית:פרמטרים אופייניים בייצור ובשימושאנרגיה חשמלית במבנים מפעלים ומוסדותאנרגיה אורית (תאורה):עקרונות בתכנון תאורהבדיקת כדאיות של פרוייקטכלים לחסכון באנרגיהניהול משק האנרגיהתפקידו של ממונה אנרגיהסקר אנרגיהמכשירי מדידה, פיקוד ובקרה:ניהול מערכת החשמל והאנרגיה באמצעות האינטרנט.בקרת אנרגיה חשמליתסיורים מקצועייםחזרה על החומר הכנה למבחן ומבחן מסכם

סגל מרצים

רכזים מקצועי: אדי בן ז. – MA בניהול ותעודה בלימודי אנרגיה, מומחה בכיר, ראש אגף התייעלות אנרגטית במשרד התשתיות (לשעבר)
מהנדסים ואנשי מקצוע שונים


תעודות

למסיימים בהצלחה תוענק:
תעודת הסמכה לממונה אנרגיה, מטעם משרד האנרגיה ומכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-16:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב