ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום » חוקרי דליקות נזקי אש

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

חוקרי דליקות נזקי אש

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

PROFESSIONAL FIRE INVESTIGATOR
חוקרי דליקות נזקי אש, דליקות, תאונות, זיהוי נקודות כשל, עפ”י  המדריך האמריקאי 921 NFPA
שריפות אינן קורות הן נגרמות. אש הינו אחד הגורמים המרכזיים, והשפעת השריפות היא הרסנית לא רק על הנוף אלא גם על המערכת האקולוגית, במהלך עשרות השנים האחרונות מספר בני-האדם המתגוררים באזורנו הולך וגדל, ובהשפעתם שריפות רבות מתלקחות – כתוצאה מהצתה מכוונת או כתוצאה מתקלה שריפות שונות הנבדלות זו מזו בעוצמתן, בתנאי הסביבה, ובפוטנציאל הנזק, שהן עלולות לגרום בהתאם לכך,  מן הרגע שהאש פרצה ויצאה מכלל שליטה, מידת הנזקים שלה תלויה בשלושה גורמים עיקרי כמות חומר הבעירה באתר השריפה, התכונות של החומר הבוער וקיומם או העדרם של גורמים המלבים את האש.
קורס חקירת דליקות במישלב הינו המקיף והמעמיק ביותר שהתקיים עד כה בנושא תהליכי חקירת דליקות וטכנולוגיות עזר.
מטרת הקורס הינה הקנית כלים מעשיים לאנשי מקצוע לביצוע חקירת דליקות לקביעת מהי סיבת פרוץ הדליקה, וקביעת מנגנון ההידלקות  לצורך מתן חוות דעת מקצועית התמקצעות הרחבת ידע.

קהל יעד ותנאי קבלה

אנשי מקצוע לביצוע חקירת דליקות.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא לעולם חקירת הדלקות בישראלנקודות כשל כלים ופתרונות מקצועייםכימיה פיזיקה של הבעירה  תהליכי הבעירהמשולש האש, חומרי ציוד וכיבוי אשחומרים מחמצנים ,תנאי לתהליך הבעירהתוצרי התהליך הכימי ושחרור אנרגיהמדע האש השפעות החום על הבעירהמאפיינים גאומטריים שלחשיפה לחוםמוצקים דליקים כמו עץ, פחם, ומתכותהשפעות החום על הבעירה מדידת טמפרטורהמהו חום תהליכי התכה, רתיחה ואידוי, לחץ אדיםקיבול חום וחום  כמוס מושגיים| חומרייםמולקולות אורגניות, פחמימות רוויים (אלקאנים)פחמימות|ארומטיים-פחמימות לא –רווים|פולימריםגז פחממני מעובה (גפ”מ) פחממנים המכילים חמצןתהליך חקירת הדליקה + חקירת דליקות במבניםחקירת דליקה במבנה, היקף התופעה, תהליך החקירהחקירת עפ”י סיבת הדליקה הצתה, חשמל סטטיהתלקחות על ידי אנרגיה חשמלית ,מכשירי חימוםסוללות ליתיום, מקררים מזגנים ,סיגריות ,נרות, מזרניםחקירה, תהליכי עבודה, גורמים אנושיים לדליקותחקירת דליקות ברבי קומות מגדלים | מנהרותחקירת דליקות רכב+ חקירת דליקות בשטחים פתוחיםחקירת דליקה בכלי תחבורה, ניתוח תהליכי החקירההצתה, חשמל, כשל טכני חקירת זירת ההתרחשותחקירת דליקה בשטח פתוח- תהליכי חקירה נכוניםדוגמאות מחקירת יערות הכרמל, באש ובמים 2016ניהול החקירה, הקמת צוותי חקירה, כתיבת חוות דעת מקצועיים דוגמאות פרקטיקה לחקירהחקירת אירוע על ידי חוקר מומחה | אירועים מורכביםהקמת צוות חקירה מומחי תוכן כגון חשמל כשל ועוד.תוצר עבודת החוקר | צוות החקירה הינו חוות דעתאחריות אישית מקצועית של נושא משרה | חוקרדוגמאות מעשיות לחוות דעת נפוצות- עמידה בדרישותבדיקה והנצחת הזירה  צילום בהיבט החקירתיצילום הזירה בתהליך מסודר ומקצועימה לצלם, באלה אמצעים לצלם (סוג המצלמה)דגש רישום פרוטוקול הביקור של המומחה בזירהשרטוט, תכניות , ותרשמים מתיעוד הזירה ראיותחקירת דלקות חשמל ואפיון כשל חשמלימבנה מערכות החשמל במבנים נקודות כשלשימוש בטכנולוגיות מתקדמות כחלק מהחקירה40% מהשריפות בארץ נגרמות מכשל חשמליאמצעים לבחינת כשלים ניהול סיכונים בחשמלאסטרטגיה וטכנולוגיות מתקדמות כחלק מהחקירהמצלמות DVR-NVR, אמצעי מיגון אש, מערכות אבטחהאמצעי עזר מעבדת הצתה טביעות אצבע, צילום DNAתשאול עדים וחשודים כלים מבצעיים דיני ראיותתשאול עדים מאירועים קשים שראו חלק מהאירועתשאול גורמים שאינם קשורים לדליקהכיצד ניתן להפיק מהם מידע שמניב תוצאותמתן עדות בבתי משפט | עדים מומחים | חוקים ותקנותכלים לחקירת תאונות/מאפייני וסוגי תאונות עבודהמודלים לתחקור אירועי בטיחות/שאלון יסוד בחקירותתפקידי מפקח עבודה וועדות בטיחות למניעת תאונותכתיבת דו”ח מסכם | תרגיל בכתיבת דוחות והצגתו | תחקירסיורים מקצועיים +תרגולים ומבחן מסכם

סגל מרצים

משה א. – משפטן, טפסר ראש מחלקת חקירות מחוז ירושלים, מבכירי חוקרי הדליקות בישראל בכיר בענף
רז ז. – B.SC = מבכירי  חוקרי התאונות בישראל מנחה וחוקר  משרד הביטחון (ל)
כב’ השופטת המחוזית  נחמה מ. בית המשפט המחוזי : חוקרים בהליך המשפטי מעמד עד מומחה


תעודות

לתלמידם שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק:
תעודת גמר של חוקרי נזקי אש דלקות ובטיחות.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב