ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » חשבים ומנהלי כספים

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

חשבים ומנהלי כספים

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

מטרת הקורס הינה להקנות ידע וכלים מתקדמים לחשב ומנהל הכספים בארגון עסקי.
הקניית מיומנות מקצועית וסל חידושים בתחומי ניהול הכספים, מימון, ניתוח פיננסי, מערכות מידע וכלים ניהולים מתקדמים.
שיפור החשיבה והניתוח המרחבי ויישומם בארגון. חיזוק הביטחון העצמי, הפקת דוחות כספיים פנימיים ודוחות עזר ניהוליים להגדלת הרווחיות והקטנת הסיכונים.


קהל יעד ותנאי קבלה

מנהלי חשבונות ראשיים גזברים,כלכלנים, רואי חשבון, יועצי מס, לעובדים  בתחומי חשבות הכספים, המיועדים לקידום.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד תפקיד החשב ומקומו האסטרטגי בארגוןמערכות מידע לאנשי כספיםגיוס הון – חיתום והנפקותשיקולי בנק במתן אשראי/פתרונותבניה וניהול של תזרים המזומניםשטות תשלום ומימון בסחר בינלאומיניהול חוזים מכרזים והתקשרויותניהול מערכות, ורכש OUT SOURCINGאחריות מקצועית אישית של מנהל הכספיםתקציב ובקרה – תכנון וביצועמבנה ארגוני ותפקידו במערכת הכספים הנה”חמצגת החשב – הפקת דוחות פנימיים לארגוןניתוח וקריאת דוחות כספיים , מאזן רווח והפסד דו”ח תזריםחב’ הנסחרות בבורסה השיקולים החוק והדווחכלים ושיטות נפוצות בהערכת שווי חברתעבודה חכמה מול הבנקים – חידושיםכלים ושיטות לגידור סיכונים פיננסיםאשראי דוקומנטארי – ערבויות בנקאיותגבית כספים חכמה טכניקות מתקדמותדיני עבודה בעסקים/משפט מסחריT.O.C למנהלי כספים – תורת האילוצים

סגל מרצים

רכז אקדמי: רו”ח אפי נדיב – מומחה במיסוי , ראש מנהל מיסים תעשייה האווירית בכיר רשות המיסים ( ל)
רו”ח אלי סנדרוביץ  – מומחה למיסוי וניהול כספים סמנכ”ל כספים מנטור מבכירי הענף
מיקי בן דב  – מומחה למשפט העסקי באוריינטציית עבודת הכספים .


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר “חשבים מנהלי כספים” מטעם מכללת מישלב.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב - 17:30-20:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב