ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » קורס חשבי שכר

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

קורס חשבי שכר

מסלולי לימוד
בוקר / ערב / שישי
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

מקצוע חשב השכר משלב התמצאות וידע בחוקים השונים המרכיבים את השכר. חשב השכר מיישם בעבודתו את עקרונות מס הכנסה, ביטוח לאומי, דיני עבודה וחוקים אחרים לצורך החישוב המדויק והמהימן של השכר והינו מבין המקצועות הנדרשים ביותר במשק הישראלי.
מטרת הקורס הינה הקניית כלים לחשב השכר העמקה ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני וכמו כן הקניית ידע בנושא מחשוב השכר, הכנה למבחני לשכת רו”ח בישראל לקראת קבלת תעודת חשב שכר בכיר מטעמם.


קהל יעד ותנאי קבלה

הקורס מיועד לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, חשבים, אנשי כוח אדם ומנהלים שיש להם זיקה לנושא השכר והכספים.
12 שנ”ל/ בגרות/ תואר אקדמי או בעלי 11 שנ”ל באישור מיוחד ועמידה במבחן קבלה.


נושאי לימוד

דיני מס הכנסה הגדרת רכיבי ההכנסה, שווי ההכנסה כולל הבטי מע”ממדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטברנקודות זיכוי וסמכות הענקתןזיכויים אישיים : משמרות, ישובי פיתוח, תרומות, קופות גמל, החזקת קרוב במוסד סיעודי.הכנסות פטורותמיסוי קופות גמל לרבות חישובי אופטימוםחישוב מאוחד ונפרדקרנות השתלמות – שיטת הפטור (לרבות לבעלי שליטה מ-1.1.96 )פטור פיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענקפטור לקיצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיווןגילומי שכר נטומיסוי עובדים זרים בישראל (לרבות ההיבט הארגוני)מיסוי ישראלים בחו”למיסוי בינלאמי ואמנות למניעת מיסי כפלמס שכר ומס מעסיקיםהוצאות מוכרות והוצאות עודפותהוראות ניכוי במקורנותני שירותים שאינם שכיריםשימוש בטפסים וטבלאותהליכי שומה וגביה לרבות הגשת דוחות לעצמאי ושכירעדכוני חקיקה ופסקי דיןתרגול מעשי
ביטוח לאומי גמלאות יחסיות – מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודהגימלאות שאינן יחסיות – זיקנה, שאירים, נכות כללית, ענףאמהות- מענק לידה, דמי לידהפגיעה בעבודה וביטוח שירות מילואיםנכות מעבודה, תאונות עבודה “מחלת מקצוע”ביטוח זיקנה ושאיריםחוג המבוטחים הלא שכיריםתושב ישראלי בחו”ל ועובדים זרים בישראלמי שאינו עובד ואינו עצמאיעובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחההכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומיתשלומים שאינם נחשבים כהכנסהתשלום נוסף ופריסת שכר (הגדרה חדשה)חוק ביטוח בריאות ממלכתישימוש בטפסים וטבלאותשומות ביטוח לאומי, ניכוייםעדכוני חקיקה ופסקי דין
דיני עבודה משפט העבודה ובית הדין לעבודה יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוצייםחוק שעות עבודה ומנוחהחוק חופשה שנתיתחוק עבודת נשיםחוק גיל פרישה שווה לעובדת ועובדחוק שכר שווה לעובדת ועובדחוק שכר מינימוםחוק עבודת נוערחוק דמי מחלהחוק פיצויי פיטוריןחוק הגנת השכרעדכוני חקיקה ופסקי דיןמס ארגון ודמי טיפול מקצועי ארגוניפסקי דין ותקנות
ביטוח פנסיוני מערכת הבטחת הכנסה בישראל
מיחשוב מערך השכר עקרונות שילוב המערך הממוחשב בחשבות שכר, תרגול מעשי

סגל מרצים

סגל המרצים כולל מרצים בכירים בהוראה ובפרקטיקה , מומחי תוכן בעלי ותק רב בתחום , בניהם :

רו”ח ומשפטן אפי נדיב – מומחה במיסים
רו”ח ירון נחום- מומחה במיסים
אהרון ויזל – יועץ מס
עו”ד מירב אלוני בלט – מומחית לדיני עבודה
חיים חיטמן- מומחה בביטוח לאומי , מנהל מחלקת גביה (ל)


תעודות

לעומדים בהצלחה בדרישות הלימודים ובבחינות לשכת רו”ח, תינתן תעודת חשבי שכר בכיר מטעם לשכת רו”ח בישראל.
לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודי קורס חשבי שכר, תוענק תעודת גמר מטעם מכללת מישלב.
קורס מעשי מוכר ומומלץ ע”י חברת טמל להכשרת חשבי שכר בכירים הכולל הכשרה מעשית לעבודה בתכנת שיקלולית – ינתן חינם לתלמידי הקורס.
הארכות זמן בבחינה: עולים חדשים (עד 10 שנים בארץ) כנגד הצגת תעודת עולה – חצי שעה תוספת זמן.
לקויי למידה – לפי המלצות האבחון שישלח, נשים בהריון – חצי שעה תוספת זמן. כנגד הצגת אישור רפואי.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:00-20:30
מסלול שישי: אחת לשבוע - 08:30-13:15


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב