ראשי » חשמל, תאורה קרינה ותכנון » חשמלאי מערכות מתח גבוה

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

חשמלאי מערכות מתח גבוה

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

אחוזי מעבר מהגבוהים בארץ במבחני סיום של משרד העבודה והרווחה בחשמל מתח גבוה.
מטרת הקורס הינה הכנה ותרגול בוגרי הקורס למבחן חיצוני מטעם משרד העבודה והרווחה, לקבלת רישיון חשמלאי מסויג לתפעול מערכות מתח גבוה.


קהל יעד ותנאי קבלה

בעלי רישיון חשמלאי מוסמך ומעלה.
חשמלאים בעליי ניסיון המעוניינים להתמקצע במיתקנים רישתים/ גדולים ולהשתלב כחשמלאי מתח גבוה בארגונים.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד חזרות בתורת החשמלמערכות להספקת חשמלהפרעות ברשתות מתח גבוהה ומתח עליוןקווי מתח גבוההשנאי מדידהזרם קצר ברשתות מתח גבוהשנאי הספקמבנה קווים עיליים ותת קרקעייםציוד מיתוג מתח גבוההזרמי קצר במערכות הספקחומרים למוליכים ומבדדים במתקני מתח גבוההציוד הפעלה והגנהתחנות משנה ותחנות טרנספורמציהמדידות במתקני חשמל ומתח גבוהאחזקה ותפעול מתקני חשמל מתח גבוהסכמות תפעוליות של מסדר מתח גבוהבטיחות במתקני חשמל מתח גבוהסיורים מקצועייםעזרה ראשונה תרגולתרגול וחזרות / מבחן מסכם

סגל מרצים

מסלול ערב: מהנדס חשמל  בוריס בן דור M.sc מומחה למערכות מתח גבוה בכיר בענף.


תעודות

רישיון חשמלאי מפעיל – לתפעול מערכות מתח גבוה משרד העבודה והרווחה, לעומדים בהצלחה בבחינות תוענק תעודה סיום קורס .
רישיון חשמלאי מסויג יינתן לזכאים עפ”י התנאים כמפורט בתקנות החשמל רישיונות, התשמ”ה 1985 בפרק רישוי חשמלאי מסויג .
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול ערב: אחת לשבוע
הערה: שעור עבודה בגובה יתנהל במסגרת בוקר של יום לימודים מלא


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב