ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

יעוץ מס

מסלולי לימוד
ערב / שישי
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

קורס ייעוץ מס הינו רב גוני ופותח בפני בוגריו מגוון רחב של תחומי תעסוקה.
ההכשרה מקנה התמצאות וידע בחוקים השונים בפקודת מס הכנסה וכמו כן ידע חשבונאי מקיף הכולל יכולת לביצוע ביקורת חשבונאית כנדרש.
בוגרי הקורס יכולים להיות עצמאים או להשתלב בתחום הפיננסי בתפקידי מפתח.
מכללת מישלב הינה מוסד מוכר ומאושר ע”י מועצת יועצי המס בישראל ללימודי ייעוץ מס.
תוכנית הלימודים מאושרת ע”י מועצת יועצי המס ומותאמת לדרישות הבחינות של המועצה.
מטרת קורס יעוץ מס הינה הכשרת בעלי מקצוע לקבלת תעודות יועץ מס והקניית כלים לעבודת ייעוץ מס מעשית.
הכנת התלמידים לבחינות הנערכות ע”י מועצת יועצי המס לקבלת תעודת יועץ מס מוסמך מורשה.
תוכנית הלימודים מאושרת ע”י נציבות מס הכנסה ומותאמת לדרישות הבחינות של הנציבות.


קהל יעד ותנאי קבלה

בעלי תעודת בגרות מלאה או
לבעלי 12 שנות לימוד +לעוברים בהצלחה את מבחני הבגרות במקצועות מתמטיקה 3 יח”ל , לשון 2 יח”ל ואנגלית 3 יח”ל.
גיל מינימאלי לקבלת תעודה: 21 (ניתן להתחיל ללמוד בגיל 18).
אי עבר פלילי.


נושאי לימוד

דיני מיסים א’ מבוא, הכנסות, הוצאות, פחת, הפסדיםדוחות וידיעות , הליכי שומה, הימנעויות ממס, תכנוני מס החייבים במס.מיסוי תאגידיםסה”כ בינייםתרגול
דיני מיסים ב’ מע”מרווחי הון והקצאת מניות לעובדיםמיסוי בינלאומימיסוי מקרקעיןסה”כ בינייםתרגול
דיני מיסים ג’ מיסוי יחידניהול ספריםגביה וניכוי במקורהצהרות הוןחוק עידוד השקעות הון, חוק התאומים, המוסד החלטות מיסויעבירות מס, זכויות של יועץ המס, אתאיקהסה”כ בינייםביטוח לאומיתרגול
חשבונאות השלמת חשבונות תוצאתייםחובות אבודים ומסופקיםפחתמלאי- עלות המכרדוחות כספייםחברותשחזוריםבסיסי דווחשותפויותעסקה משותפתמשגורהתאמותקבלניםביקורתחישובים מסחרייםייבוא

סגל מרצים

רו”ח אילן מויאל
רו”ח אסי מזוז
מר טל אליאס
רו”ח כפיר יהושע
גב’ לימור בר און.


תעודות

לעומדים בהצלחה בדרישות הלימודים ובבחינות ההסמכה שנערכות ע”י נציבות מס הכנסה
ולאחר תקופת התמחות של שנה כמפורט בתקנות מס הכנסה, תוענק תעודת יועץ מס מורשה.
לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר מטעם מכללת מישלב.
הטבה: בסך 3,000 ש”ח לחסרי רקע בחשבונאות ללימודי קורס הנהלת חשבונות סוג 1+2.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:00-21:00
מסלול שישי: אחת לשבוע - 08:30-13:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב