ראשי » אחזקה, משק, הדברה ואיכות הסביבה » ממונה איכות הסביבה בכיר

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

ממונה איכות הסביבה בכיר

מסלולי לימוד
בוקר / שישי
מיקום
תל אביב / חיפה
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

איכות הסביבה הוא תחום עיסוק הכולל את יחסי הגומלין בין האדם לסביבה.
בעשור האחרון, עלתה המודעות לטיפול ושמירה על איכות הסביבה בעקבות שינוי התפיסה והמודעות לאיכות הסביבה. ארגונים רבים משקיעים משאבים על מנת לצמצם פגיעה באיכות הסביבה.
קורס זה הינו הקורס המקיף ביותר שהתקיים עד כה בתחום איכות הסביבה, תקנות איכות הסביבה וחוקי עזר עירוניים מחייבים.
אי עמידה בקריטריונים מלווה בקנסות כבדים לארגונים שאינם עומדים בדרישות החוק.

חשוב! כדי לקבל היתר רעלים: ע”פ נספח א’ סעיף 2.3 בהיתר רעלים המשרד להגנת הסביבה דורש נספח א’ 1.1 איסוף מיון ופינוי פסולת ועודפים כנדרש בחוקי איכות הסביבה. “יהיה נוכח אחראי רעלים בכל שעות פעילות העסק”


קהל יעד ותנאי קבלה

ממוני בטיחות, מנהלי איכות הסביבה, מנהלי מחסנים, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי תפעול, מנהלי ייצור, מנהלי רכש, יועצי בטיחות, מנהלי איכות, רישוי עסקים, מנהלי כ”א, קבלני פינוי, מפקחים, ראשי צוותים, פיקוח עיריות מועצות מקומיות, למנהלים בכירים בתעשייה, מהנדסים, מנהלי אחזקה, משרדי ממשלה ולעוסקים בפסולת רעלים ועודפים בארגון, ולמעוניינים להתמקצע בענף.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא לניהול, ארגון והגדרת תפקיד עיסוקISO 14000,14001חומרים מסוכנים – אחסנה ופינוי/דפי בטיחות ומידע (חומ”ס פסיבי בלבד)טיפול במערכות מיםתקנות איכות הסביבה / הגנת הסביבהbio גז ניצול פסולת לטובת אנרגיה הכנסה כספיתפסולת / עודפים לפי קבוצות סיכוןחומרים מסוכנים – מיון וסימוןניהול מאגרי פסולת ועודפיםתכנון מערך אחסנת פסולת ועודפיםזיהוי ובקרת פליטות/גזי חממהניהול קבוצות סיכון חומרים דליקים ומסוכניםמיון פסולת ועודפים עפ”י תקנת איכות הסביבהחוק האריזות והשלכותיו על הארגוניםבטיחות בעבודה ואחריות מנהלים בתאונות עבודהתכנון בטיחות איכות הסביבה – חידושיםחוקים תקנות וטפסים לקבלת היתר חיצוני מהמשרד לאיכות הסביבהתמחור מכירת פסולת / ניתוח כלכלי של הפרדת פסולתסיכוני אסבסט חידושים / ניטור / רעש זיהום אוירניהול המשאבים האנושייםניהול משא ומתן עם קבלנים וספקי חוץכלים ואמצעים לאחסנה שינועניהול חוזים מכרזים והתקשרויות בענףמודיעין עסקי בקרה ותכנון ובטיחות איכות הסביבהבטיחות חומרים מסוכנים / רעליםסיור מקצועי במתקניםמבחן מסכם

סגל מרצים

דר’ ישראל ב. – ראש ענף חומרים מסוכנים משרד להגנת הסביבה(ל)
מר אורי ט. – מפקח פסולת מוצקה ויבשה, המשרד להגנת הסביבה
תומר י. – M.Sc – יועץ בכיר לאיכות הסביבה וקיימות


תעודות

שלוש תעודות בקורס אחד!
לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענקנה בסיומו שלוש דיפלומות:
1. ממונה איכות הסביבה בכיר (בהתאמה להנחיות המשרד לאיכות הסביבה)
2. אחראי רעלים חומ”ס (חומרים מסוכנים)
3. נאמן ופיקוח ניקיון – משרד הגנת הסביבה
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום
* למשתלמים כימי כשירות לממונה בטיחות – לא תיתן אפשרות בזום.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00
מסלול שישי: אחת לשבוע - 08:30-13:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב