ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום » ממונה בטיחות אש

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

ממונה בטיחות אש

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

הכנת תיקי שטח מקצועיים תרגול בהכנת תוכניות בטיחות אש עפ”י הוראות מפקח נציבות כבאות ראשי(מכ”ר 503). הקניית ידע מקצועי/עיוני בהכשרת ממונה בטיחות אש בכיר. דגש על מתן פתרונות מעשיים למזעור סיכוני אש בטיחות ומניעת דלקות בארגוניים. הכרה וישום של חוקים, תקנות ותקנים מחייבים, חשיפה לציוד מתקדם. הכרת המערכות החכמות להגנת אש וכן הכנת תוכנית מקצועית לבטיחות אש בארגון.


קהל יעד ותנאי קבלה

ממונה בטיחות, הנדסאים/מהנדסים, אדריכלים, חשמלאים מערכות כיבוי אש ולמעוניינים להתמקצע בתחום.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מהות האש כימיה ופיזיקה של הבעירהאחריות מקצועית של ממוני בטיחות אשחומרי כיבוי ומעכבי אשמטעני אש- סקר סיכוני אשדרישות ותקנים ישראלים ובינלאומיים לפי סוג הארגוןסקירת סוגי ציוד מגן וציוד כיבוי ודרכי טיפולתפקיד ממונה אש כלים מתקדמים לכיבוי ומניעת אשחוקים ותקנות בנושא בטיחות אש ישום בארגוניםעמידות אש של חלקי בניין וחומרי בנייןהכנת תיק ביקורת מצב בטיחות אש  עפ”י נציבות הכבאותפרויקט מעשי למניעת אשהכנת תיק מקצועי, תכנון סידורי בטיחותמבוא לחומרים מסוכנים (חומ”ס) מעורבות בשריפותמערכות מים לכיבוי אש- פתרונותהתגוננות מסיכוני חשמל לממוני בטיחות אשהכנת תיק נוהל מצבי חירום אשעזרה ראשונה תרגול מעשישיטות כיבוי והכנת נהלי חירום מגזר פרטי ציבוריסיכוני אש- במבנים מערכות ומיתקניםמערכות גילוי איתור וכיבוי אוטומטישיקולי בטיחות בתכנון ניתוח תרחישים- פתרונותסיורים מקצועיים – לטיפול במצב חירום אשתיק שטח/ מפעל – ארגון עסקי ציבוריתרגול מבחן מסכםתרגול בהכנת תוכניות בטיחות אש

סגל מרצים

מר ישראל ה. –   בכיר להבות כיבוי אשמר
מהנדסת תמר ד.  – מומחית למערכת מיגון ובטיחות אש


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם ועמדו בבחינה תוענק:
תעודת גמר של ממונה בטיחות אש, מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב