ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום » מנהלי מערכות מנדפים וארובות

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מנהלי מערכות מנדפים וארובות

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

תקן ישראלי 1001/6 קובע דרישות מינימום למנדפים תעלות ומתקני סינון עיקרו בהגנת מערכות הנידוף וסינון אויר מפני שריפות.
בהפקת הלקחים מאירועי שריפות באזורי בישול נמצא שהשריפה התפשטה דרך התעלות למתקני הסיכון ולאזורים נוספים בבניין, בתהליך נוצרים גזים מסוגים שונים חלקם רעילים הגורמים לנזקים בריאותיים ונזקי רכוש רב.

מטרת הקורס:
להעלות את רמת המקצועיות של העוסקים בתחום בדיקה וניקוי מנדפים וארובות.
להכשיר את המשתתפים לביצוע וזיהוי נקודות כשל ועמידה בתקן 1001/6.
מתן כלים מקצועיים למניעת כשלים ועמידה בכללי הבטיחות הקפדניים.
להכשיר את העומדים בבחינות לביצוע תחזוקה ובדיקת מנדפים וארובות עפ”י תקן 1001/6.


קהל יעד ותנאי קבלה

קבלני אש,/ונידוף/מנהלי אחזקה, ממונה יועצי בטיחות, משרדי תכנון ופיקוח מנהלי  פרויקטים/קבלני מיזוג, חב’ הסעדה קיטרינג מסעדות בתי חולים בתי אבות בתי מלון  אנשי מקצוע.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד סקירת הפרקים 1001/6 עולם התקינה דרישות חובהמבוא לתכנון מנדפים/ חישובי עומס וספיקת אויר צחסקירת סוגי מערכות הנידוף כולל ציודיםהכרה דרישות החוק לתחזוקה שוטפת ובטיחות המערכותמערכות כיבוי אש אוטומטיות מנדפים ואזורי בישולאבקה רטובה לפי תקן הישראלי 5356 חלק 2טיפול בכשלים מערכות נידוף/ רצף האחריותבדיקה וניקוי מערכות נידוף עפ”י תקן 1001/6 חודשי רבעוני חצי שנתי שנתימנדף קונבנציונלי/ מנדף אינדיקטיבי/ מנדף זכוכיתמנדף מבוקר זרימה/ מנדפים עצמאים/ מנדף אקולוגימנדפים יעודים/ מנדף מעקפיםתקרת נידוף/ מנדפי הדחה/ בחירה והתאמה מקצועית עפ”י סוג הפרויקט.תפקיד מנקה המנדפים תעלות ארובות ומפוחים עפ”י תקן 1001/6תפקיד בודק המנדפים תעלות ארובות ומפוחים עפ”י תקן 1001/6תחזוקה חכמה יחידת מפוח מסנני אויר יניקה, למנדפים עפ”י דרישות משרד להגנת הסביבהתחזוקת תעלות נידוף/ מערכות המנדפיםתקרות נידוף לסוגיהם/ חידושיםטיפול בכשלים מערכות נידוף וסינון אוירזרימה אחידה של אויר במפתח המנדףזרימה אחידה של אויר בחלל המנדףמהירות זרימה מספקת במפתח המנדףיציבות במהירות זרימת אויר/ אחידות בזרימת אויר אספקה חלופיתהכרת הטפסים לאישורי תחזוקה עפ”י תקן 1001/6 ודרישות שונות לאישורים שוטפיםנהלי הגשת תוכניות מכון התקנים, נציבות הכבאות, מ. הבריאות, מ. להגנת הסביבהטכניקות מתקדמות לניקוי מנדפים ארובות ותעלות אויר/ חידושיםסקירת הציוד ההכרחי לעבודות שרותסיור מקצועיתרגול + מבחן מסכם

סגל מרצים

מהנדס אסף קייזר יועץ מומחה למערכות מנדפים פינוי עשן 1001/6 מבכירי הענף בישראל
מהנדס גירון- יועץ ומומחה בכיר בענף (ח) ועדת תקנים למנדפים מכון התקנים
ישראל הדר – בכיר  להבות יועץ מומחה למערכות כיבוי אש


תעודות

לעומדים בבחינות תוענק תעודת לתחזוקה ניקוי ובדיקת מנדפים וארובות עפ”י תקן 1001 חלק 6
כרטיס מגנטי אישי + תמונת פספורט לזיהוי.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע
הגעה חובה למעשי


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב