ראשי » אנרגיה, קיטור, מערכות כח והידראוליקה » מנהלי מערכות הידראוליקה פנאומטיקה

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מנהלי מערכות הידראוליקה פנאומטיקה

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

הנדסת הידראוליקה ופנאומטיקה הינו תחום בו חלים שינויים וחידושים בקצב מואץ.
ניהול אחזקה חכם למערכות אלו בעידן טכנולוגיה מתקדמת, מציב אתגרים טכניים לאנשי מקצוע ומחייב לימוד והתמקצעות בענף.
מטרת הקורס הקניית ידע מקצועי עיוני מקיף בתחום מערכות הידראוליקה ופנאומטיקה בענפי תעשייה ועוד.
חשיפה לשיטות וכלים מקצועיים מתקדמים טובים מהקיים להתייעלות מערך האחזקה בארגון.


קהל יעד ותנאי קבלה

מנהלי אחזקה טכנאים, הנדסאים מ. יצור, מהנדסיים מנהלים טכניים ועובדים המעוניינים להתמקצע.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד הידראוליקה עקרונות יסוד יחידות זרימה / תקנים מחייביםמבוא לתכנון מערכות הידראוליקהנצילות מערכות הידראוליקה בתעשייההשוואה בין מעגלים הידראוליים ופנאומטים / פרקטיקוםמשאבות מנועים נצילות סוגים ותהליך הפעלתםגלגלי שינים בוכנות כנפיים/ מפעילים הידראולייםמנועים סיווגים מבנה ותהליך פעולה ואחזקה מתקדםצילינדרים סוגים מבנה והתאמהשסתומים לבקרת ספיקה כיוון ולחץ / פיקוד והפעלהמכלים הידראוליים / מסננים וצינורותמחליפי חום / מגברי לחץ / שסתומי בקרת לחץשמנים למער הידראוליות תכונות סוגים והתאמותקריאת שרטוטים מעגלים הידראולייםגרביטציה וחישוביים הידראולייםבעיות תחזוקה איתור תקלות ופתרונןצריכת אנרגיה / חיסכון בעלויותבטיחות בתפעול ותחזוקת מערכות הידראוליותהנעה הידראולית מבוקרת מחשבפנאומטיקה מבוא ועקרונות יסוד ותקנים מחייביםמבוא לתכנון מערכות פנאומטיקה/חיסכון ושימור אנרגיהדרישות החוק לבדיקות תקופתיותמעגלים פנאומטים בסיסים + מתקדמיםיחידת שרות הספקת אויר דחוס סינון ושימוןמדחסים פנאומטים / שיטות פיקוד ובקרה/ פניאומטי וחשמליבחירת אביזרים וסימולים תקנים באוטומציהחישובי כוחות/ תכנון ומעגלים / שליטה ובקרת מהירויותאביזרי פקוד בקרה והפעלה / קריאת סכמה פנאומטיםמעגלים אלקטרו פניאומאטיים עם פקוד כפול שיטת קסקדהושיטת סולם התאמה לארגוןסדר פעולות דיאגראמות חיצים, תרשים זרימהשסתומים ובקרת תנועה צמצם דו כיווני / חד כיוני/אל חוזרבקרה בעזרת חיישני מגע / בעיות פקוד כפול פתרונותדיאגרת זמן תנועה ושיטת חיתוך אלקטרו פנאומטיקהאחזקה מונעת שבר / איתור תקלות במערכות פנאומטיקהסקירת חידושים בציוד פניאומאטי לתעשייה ושירותיםבטיחות באחזקה ותפעול מערכות פנאומטיותסיור מקצועי / מבחן מסכם
שכר הלימוד כולל תיק מקצועי מורחב + סיור מקצועי

סגל מרצים

מהנדס בוריס ל. M.A בהנדסת מכונות מוסמך תמ”ת מומחה בכיר בענף


תעודות

לעומדים בדרישות הקורס תוענק
תעודת “מנהל מערכות הידראוליקה פנאומטיקה” מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:30-20:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב