ראשי » מים תשתיות, שפכים ואינסטלציה » מנהלי מערכות אינסטלציה (התקנה ותחזוקת רשתות מים וביוב)

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מנהלי מערכות אינסטלציה (התקנה ותחזוקת רשתות מים וביוב)
מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

הקורס המקיף בארץ. מותאם לתוכניות הלימוד של משרד העבודה והרווחה להסמכת קבלני אינסטלציה, שרברבות סוג 2, סוג 3 עפ”י הקריטריונים.
מטרת הקורס הינה הקניית ידע עיוני ומקצועי בתחום מתקני תברואה, עקרונות תכנון והתאמת מוצרים וחומרים לפתרונות שונים במערכות גרויטציה ומערכות לחץ. הכרת תקנות התכנון והבניה והוראות משרד הפנים (הל”ת) למערכת אינסטלציה. הלימוד מתבצע בהתאמה לדרישות ולתקנים הישראליים לגבי אחזקת מערכות אינסטלציה במגזר הפרטי ,הציבורי והעסקי ומניעת ליקויים.


קהל יעד ותנאי קבלה

אנשי מקצוע/ קבלני אינסטלציה/ מנהלי אחזקה/ תחזוקה/ מנהלי בנא”ם/ מנהלי עבודה/ ראשי צוותים טכניים/ אחראי שרותים טכניים בינוי ופיקוח ולכל העוסקים בענף הרוצים להתמקצע.
רשאים לגשת לבחינה סוג 2 מטעם משרד העבודה והרווחה:
1. מי שבידו תעודת מקצוע סוג 1 בשרברבות תבאורתית והוכיח שעבד שנתיים בשרברבות תברואתית לאחר קבלת תעודת מקצוע זו.
2. מי שבידו תעודת מקצוע סוג 2 בשרברבות הסקה מרכזית והוכיח שעבד שנתיים בשרברבות תברואתית.
3. מי שהוכיח שעבד בשרברבות תברואתית 3 שנים.
רשאים לגשת לבחינה סוג 3 מטעם משרד העבודה והרווחה:
1. מי שבידו תעודת מקצוע סוג 2 בשרברבות תברואתית והוכיח שעבד בשרברבות תברואתית שנתיים לאחר קבלת תעודת מקצוע זו.
2. מי שהוכיח שעבד בשרברבות תברואתית 4 שנים.
לעוברים בהצלחה את מבחני משרד הכלכלה תוענק תעודת הסמכה אינסטלציה סוג 3 מטעם משרד הכלכלה.
הבחינה העיונית אקסטרנית והרישום אליה נעשה ע”י התלמיד עצמו.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד הכרות עם תורת זרימת המים והידראוליקה סניטאריתהכרת מושגים בסיסיים בתחומי הבניה, אינסטלציה סניטריתבחירת סוגי צינורות לאספקת מים(מולטיגול, sp,pex )סוגי מערכות אספקת מים קרים וחמיםהוראות התקנה לצנרת אספקת מים קרים וחמיםקריאת תכניות אינסטלציה, קני מידה, תכוניות עבודה ותוכניות ביצועבדיקת מערכות לאספקת מיםבחירת סוגי צנרת למערכות נקזים ודלוחים (צנרת גבריט, צנרת אולטרא, צנרת pvc .)סוגי צנרת במערכות ניקוזסוגי מחסומים וקופסאות ביקורתהוראות התקנה למערכת הנקזיםבדיקת מערכות נקזיםבחירה והתקנת משאבות הגברת לחץסוגי מערכות ביובתאי בקרה מבטון ופלסטיקסוגי מכסי ביובכללי התקנה לצנרת ביובהתקנת מערכות כלים סניטארייםגבהיי התקנה ומרחקיםכמות כלים סניטרים עפ”י מאפייני מבנהמערכות אנרגיה סולאריתהתקנת דודי שמש ודודי חשמלבחירת קולטי שמשקריאת מפרטים טכניים וכתבי כמויות בהתאם להנחיות המתכנן.כללי בטיחות בעבודה.

סגל מרצים

מהנדס דני ויינברג, ראש ענף מערכות בנין ואינסטלציה מכון התקנים (ל)
מהנדס אמנון י. מומחה משאבות
אבי .א. מומחה בתחום האינסטלציה, קבלן רשום.


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק:
תעודת גמר של “מנהלי מערכות אינסטלציה” מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום
לתלמידים שסיימו בהצלחה את מבחני ההסמכה לסוג 3, סוג 2 בשרברבות תברואתית, תינתן תעודה מטעם משרד העבודה והרווחה.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב - 17:30-20:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב