ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום » מנהלי מערכות גילוי אש ועשן

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מנהלי מערכות גילוי אש ועשן

מסלולי לימוד
ערב / שישי
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

קורס מנהלי מערכות גילוי אש ועשן מעניק הזדמנות להכרה מעמיקה עם תקן ישראלי 1220 חלק 3 לאחר שעבר רענון החל מדצמבר 2007.
מהדורה חדשה של התקן לגבי הוראות התקנה ודרישות ביצוע בשטח לגבי סוגי מבנים וטכנולוגיות אליהן מתייחס התקן.
מישלב בשיתוף מעבדות סיסטם המאושרת על ידי הרשות להסמכת מעבדות (משרד התמ”ת) שם לו מטרה למקצע את תחום מערכות גילוי אש ועשן תקן 1220 חלק 3, על אופן ביצוע התקנה ובקרת מערכות על מבנים מתקנים ומוסדות, וכן הקניית כלים מעשיים טובים מהקיים לצד רענון, הינה בגדר חובה לעוסקים בענף.


קהל יעד ותנאי קבלה

אנשי מקצוע/ קבלני כיבוי אש ספרינקלרים/ מטפים/ גלאים ממונה בטיחות/ מנהלי אחזקה/ מתכננים יועצי אש ובטיחות ראשי צוותים/ מפקחים ועוד…


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד עולם התקינה והכרת תקן 1220 חלק 3סקירת סוגי גלאים רכזות צופרים חייגנים סולנידים ועודגלאי אופטי ירוק/ לייזר/ קרן/ רדיואקטיביגילוי עפ”י מערכות יניקה A.S.D יתרונות וחסרונותכיבוי אש מנדפים ואזורי בישולתכנון מערכות גילוי אש תקרה משופעת גובה וזויותלחצנים מיכל כיבוי, מכשור לבדיקהסקירת הציוד ההכרחי לעבודת שרותטיפול בכשלים מערכות גילוי אש ועשןטיפול בתקלות אופייניים מערכות גילוי אש ועשןאחריות מקצועית בטיפול בגלאיםטפסים וטבלאות לבחינה התקנה ובקרת מערכותבחירת גלאים על פי סוג פרויקטזיהוי אילוצים באתר ואופן פתרונםטיפול בגלאים בתנאי שטח/פתרונותגלאי אש באזור מוגן פיצוץ עשן/פתרונותכיבוי אש מתקני חשמלבטיחות מערכות גלאי אש ועשןתיעוד וסימון – מוסכמים מערכות גילוי אשתרגול גלאים בשטח- דרך פעולת גלאים מדליק אשהתקני התרעה והפעלת והתאמתם עפ”י סוג הפרוייקטרצף האחריות מההתקנה ועד האחזקהסיור מקצועי ותרגול בחדר שריפות אשמבחן ותרגול מסכם

סגל מרצים

מנשה מ., מומחה גלאי אש ועשן בכיר בענף
מהנדס יהושוע ב. , מנכ”ל חברת טלפייר (מומחה גלאי אש ועשן)


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את הלימודים ועמדו בבחינה תוענק:
תעודה של מנהל מערכות גילוי אש ועשן עפ”י תקן 1220 חלק 3, מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:30-20:30
מסלול שישי: אחת לשבוע - 08:30-13:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב