ראשי » אחזקה, משק, הדברה ואיכות הסביבה » מנהלי משק בכירים H.O.M

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מנהלי משק בכירים H.O.M

מסלולי לימוד
בוקר / ערב
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

הכשרת מנהלי משק ועובדים בכירים במשק להשגת מצוינות במטרות ניהול המשק.
הקניית ידע וטכניקות מתקדמות תוך ניצול אופטימלי של כוח אדם והאמצעים העומדים לרשותם ולאפשר את פעילותו השוטפת של הארגון.


קהל יעד ותנאי קבלה

מנהלי משק, מנהלי לוגיסטיקה, אנשי צוות בכירים במערך המשק, מפקחי ניקיון, ראשי צוותים שיש להם ידע ורקע מתאים וכן עובדים המיועדים לקידום.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא לניהול משקמערכות כיבוי אשהיגיינה ובטיחות מזוןהיגיינה ובטיחות מזוןאחזקת מבנים מתקנים ומערכותתורת הארגון תפקיד ועיסוקניהול המשק בשעת חירוםניהול פרוייקטים למנהלי משקניהול מחסנים ומלאי למנהלי משקתקשורת אפקטיבית כמנוף להצלחהחובות וזכויות של עובד משקדיני ויחסי עבודהתכנון תוכניות עבודהניקיון, תשתיות,גננות ונוףניהול משא ומתן עם קבלני חוץאבטחת איכות ובטיחות +סיום

סגל מרצים

  • מהנדס קדוש .ל. -יועץ מומחה למערכות אחזקה ומשק.
  • מפקח יאיר . מ. יועץ מומחה לסניטציה חיטוי מוסדות

תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר “מנהלי משק בכירים” מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:15-20:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב