ראשי » מים תשתיות, שפכים ואינסטלציה » מנהל בכיר למכוני טיפול בשפכים – הנדסת תהליך למט”שים

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מנהל בכיר למכוני טיפול בשפכים – הנדסת תהליך למט”שים

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

טיפול בשפכים עירוניים נדרש בחקיקה בישראל, רמות הטיהור הגבוהות הנדרשות מחייבות הפעלת טכנולוגיות מתקדמות וזו דורשת מיומנות בתפעול ובתחזוקת מתקנים  הנדסיים ותהליכיים מורכבים, כמו כן נדרשת עבודה בטיחותית ידע מקצועי בנושא והתמודדות עם תקלות והבנה בנושאי דיגום ניטור פרמטרים תפעולים וסביבתיים. היכולת להתמודד עם אתגרים אלו מהווה כיום דרישה לקבלת תפקיד של מהנדס, מנהל תהליך במכוני טיפול בשפכים.
מטרת הקורס הינה הקנית ידע מקצועי למהנדס מנהל תהליך במכוני טיפול בשפכים בהיבטים הטכנולוגיים, בריאותיים וסביבתיים. פיתוח כלים קיימים והעמקת הידע התאורטי והמעשי, תוך דגש על הקשר בין נושאים תכנוניים, תהליכיים ותפעוליים. הקניית כלים טובים מהקיים לתפעול וניהול התהליך. המידע שנלמד בקורס הינו בעל חשיבות מרכזית בעבודתו של מהנדס מנהל תהליך במט”שים ומהווה קריטריון בדרישות לקבלת התפקיד.


קהל יעד ותנאי קבלה

מהנדסי תהליך במט”שים – מנהל מט”ש, מפעילי מכוני טיפול בשפכים, עובדי תאגידי מים תברואנים ברשויות, עובדי מעבדות,מהנדסים והנדסאים, תברואה משרדי תכנון, עובדים בתחום הנדסה ופיקוח.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד פרמטרים מעבדתיים לאפיון שפכים והבנת משמעותיים בתהליךBOD – COD מה מייצג כל אחד, מה היחס ביניהםחנקן וזרחן פרקציות בשפכים, גורך במהלך הטיפולמלחים ומתכות גורל בתהליך הטיפול ועוד …קינטיקה של תהליכי טיפול בשפכים, ריאקטוריםדרישות חמצן ודרישות אויר בתהליך הביולוגי לסילוק BOD וחנקןהבנת דרישות החמצון הביולוגי והשפעת החימצון על התהליך הביולוגיהבנת גיל הבוצה, קצב יצור הבוצה העודפתכפרמטר העיקרי השולט על אופי התהליך הביולוגישיקוע שיניוני יחס סחרור ובעיות הפרדת מוצקיםחיטוי קולחים – חלופות חיטויתפעול תהליכי חיטוי שונייםתכנון מערכות חיטוי תא מגע זמן מגע CTחיטוי בהיפוכלוריט כלור גזי/ כלור דיאוקסידחיטוי UV פרמטרים לתכנון בדיקות מתקדמותייצוב בוצה – תהליכים ביולוגיים לייצוב בוצההבהרת תהליך הטיפול אירוביים ואנאירוביים בבוצה ופרמטרים תהליכיםפרמטרי תכנון והפעלה עומס ארגוני סגולי חימום ערבולבדיקות ליעילות ערבול וחימוםבדיקות יצור גז כפרמטר תפעוליאפיון תחזרים פנימיים חנקן זרחן מוצקיםוהשפעתם על תהליך הטיפול העיקריהיבטים תברואיים של טיפול בשפכיםטיפול בשפכים השלכות על בריאות הציבורסקירת מרכיבים ביולוגיים וכימיים המצויים בשפכיםהשבחת קולחיןמיקרוביולוגיה חיידקים נגיפים פרוטוזואה והלמיניטיםהשפעת תהליכי טיפול על מיקרואורגניזמיםמזהמים כימים, מתכות כבדות חומרים ארגונייםפעולות להקטנת סיכונים לעובדי מט”שהיבטיים משפטים ואחריות אישית בתפעול מערכותדרישות חוקים והשפעתם על תהליך קבלת החלטותתפעוליות גבולות אחריותאחריות מנהל מט”ש מול משרד הבריאות משרד הגנת הסביבהאחריות אישית ופלילית של מנהלי מט”שים

סגל מרצים

מהנדס אריק ש. – מהנדס שפכים
מהנדס סלבה ש. – מהנדס מים ושפכים. יועץ מומחה בכיר
אריאלה ה..- מומחה לטיפול בבוצה תכנון שפכים. בכירה בענף


תעודות

לתלמידים שסיימנו בהצלחה את לימודיהם תוענק:
תעודת גמר של מנהל למכוני טיפול בשפכים.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב