ראשי » אנרגיה, קיטור, מערכות כח והידראוליקה » מפעיל מוסמך דודי קיטור והסקה

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מפעיל מוסמך דודי קיטור והסקה

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

חובה אדם במשמרת בעל רישיון.
הקניית והרחבת הידע העיוני המקצועי הדרוש לעוסקים בהפעלת דודי קיטור ודודי הסקה.
תוכנית הלימודים מאושרת ע”י אגף להכרה ולפיתוח כ”א ביחידות לתוכניות לימוד של משרד העבודה.


קהל יעד ותנאי קבלה

גיל 18 ומעלה
בעל ותק של שנה בעבודה מעשית דוגמא למכתב ותק


נושאי לימוד

פרק א’ – לימודי עזר ויסודות יסודות מעשיים בתרמו – דינמיקהסוגי דלקים ותהליך שריפתםמים וטיפולםאיכות הסביבה
פרק ב’ – דודי קיטור – מבנה ותכונות סוגי דודי קיטור ומאפייניהםמערכות עזר עיקריות של דוד קיטור ותכונותיואביזרים – סוגים ותכונותצרכני ומערכות הקיטור ומי עיבוי במפעל מסופקים ע”י דוד קיטור
פרק ג’ – דודי מים חמים ומתקני שריפה אחרים דודי מים חמים וסוגיהם מבנה ותכונותדודי שמן מינרלי ודודי אוויר חם
פרק ד’ – הפעלת דודי קיטור ומערכותיו הפעלת מערכות אספקה ושריפת דלקיםהפעלת מערכות אספקה מי הזנה ופיקוח על מפלס פני המיםהפעלת מערכת ניקוז והורקההפעלת דודי קיטור
פרק ה’ – אחזקת דוד קיטור מערכותיו ואביזריו אחזקת מרכיבי ואביזרי הדודאחזקת מרכיבי ואביזרי מערכת הזנת מיםאחזקת מרכיבי ואביזרי מערכת הכנה ואספקת דלקיםאחזקת מרכיבי ואביזרי מבערי דלקאחזקת מרכיבי ואביזרי מערכת ניקוזאחזקת מרכיבי ואביזרי מערכות סילוק גזי שריפה
פרק ו’ – חוקים תקנות ונוהלי בטיחות בדודי קיטור , קולטי קיטור וקולטי אויר חוקים תקנות ונוהלי בטיחות הקשורים לדודי קיטור ודודי הסקהתאונות עבודה אופייניות בהפעלת דודי קיטור דודי הסקה וניתוח ארועים

סגל מרצים

הקורס יועבר ע”י צוות מהנדסים בעלי הסמכה עיונית ומעשית מהמומחים והמוכרים בתחום.


תעודות

לעומדים בדרישות הקורס בהצלחה תוענק:
תעודת “מפעיל מוסמך לדודי קיטור ודודי הסקה” מטעם משרד העבודה ע”י מפקח ראשי של העבודה במשרד העבודה.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-16:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב