ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מפקח מתקני משחקים

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

בישראל יש עשרות אלפי גני שעשועים ומשחקים, בכל הגינות והפארקים בישראל יש מתקני משחקים בכל הגנים מתגלים לעיתים ליקויים ופגמים היכולים להוביל לפציעה ולכן כל מתקן משחקים דורש עפ”י התקן תחזוקה מלאה.
התקן הישראלי  1498 נקבע  כתקן רשמי המחייב עפ”י חוק ומגדיר חובת בדיקה חודשית של המתקן על ידי בעל המתקן למטרת זיהוי  כשלים ופגמים| הגורם המתחזק. התקן מפרט את הדרישות הקשורות להתקנה, תחזוקה ובטיחות במתקני משחקים בחודש ינואר 2006 נכנס לתוקף המהדורה החדשה לתקן 1498 מתקני משחקים ובה הוגדרו דרישות  להתקנה לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול. כל בעל אתר חייב להחזיק תיק מתקן, לדאוג לכך שהמתקן יתוחזק עפ”י דרישות התקן. הקורס המקיף והמקצועי ביותר בארץ לפיקוח ותחזוקת מתקני משחקים כושר וספורט.

מטרת הקורס הינה הקניית כלים וידע מקצועי מורחב בתחזוקת מתקני משחקים ומתקני כושר וספורט נטולי השגחה. להכשיר אותך כמפקח מתקני משחקים בכיר עפ”י תקן 1498| ותקן 1497 מתקני כושר וספורט, תרגול והכנת תיק מתקן, ליקויים וכשלים בניהול וניתוח נזקים, הערכות כספיות.


קהל יעד ותנאי קבלה

ממונה בטיחות קב”טים מנב”טים עובדי עיריות מועצות  קבלנים נותני שרות אחראים על תחזוקה ובטיחות.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד בדיקות תפקוד (חודשיות) למתקני משחקים, כושר וספורטהכרת דרישות התקן 1498|תקן 1947הכרת השוק בארץ והבינלאומיתקינה איכות ודרישות החוק | נת”מבדיקות בעזרת רשימת תיוג| סיווג ליקוייםחוזר מנכ”ל משרד החינוך מתקני משחקיםהכרה ודרישות התקן הישן| תקן החדשמתקני משחקים |חדר כושר| לונה פארקים |מתנפחיםגורמי סיכון| כשלים תאונות |שטחי בטיחותמתקנים| נגישות ילדים עם מוגבלויות ונכיםחובת תחזוקה חודשיתאמצעי חיבור + תעודות בדיקה חלק 7 בתקן תחזוקהאמצעי חיבור שרשראות וחבלים |חלקים נעיםמצעים בולמי נפילהיסודות כיסוי קרקע | שטחקריטריונים לפסילה | שטחי משחק והילכדויותשילוט וסימון| דרישות הרגולציהתעודות בדיקה הכרות טופסולוגיהמתקני כושר וספורט פארקים  ציבוריים  גינות חופי יםתחזוקה ודרישות  עפ”י תקן 1497 מכון התקניםסוגי המתקנים| אמצעי חיבור| סימון ושילוטליקויים אפשריים וסיווג ליקוייםבדיקות רמת הבטיחות של המתקן |בדיקת תקינותתחזוקה חודשית למתקני ספורט | דווח ביצוע והגשהמתקני אקסטרים מתקני כבלים | מתקני עץכולל מתקני כושר לנכים ובעלי מוגבלויותתחזוקה מתקנים משחקים באתרים נטולי השגחההיבט משפט בישום התקן | תרגול  בדיקהתרגול מקרים מהשטח  דגשים בכתיבת חוות דעתפרקטיקה  כתיבת דווח מקצועי למתקנים בשטחלשחק על בטוח במתקני משחקים כושר  וספורט שטחי משחק הגנות בטיחותשטחי משחק מבנה מתקן משלם העדר חלקיםנדנדות |קרוסלות חלק 6 | מתקני נענוע | אומגותמגלשות אומגות מתקני טיפוס וירידה | רשת מרחביתמדדים לקביעת טווחים ומשטחי נפילהסכנות הילכדות מרחבי נפילה בדיקות הולם למשטחיםבדיקה חזותית שאכן המתקן נראה תקיןדגשים לתחזוקה תקופתית חודשיתמבנה| עיקולים סדקים עיוותים שבריםאמצעי חיבור |העדר ברגים התרופפות חיבורים בליטותחלקים נעים | ללא חומר סיכה שחיקת מסבים חופש רעש.גימור פני השטח |חלודה שיתוך חוסר ציפוי מגן, סדקיםאמצעי עלייה למתקן| שלבים שבורים התרופותמעקי יד | שברים כיפופים חוסר מעקה ידשרשראות| סימני שיתוך נקודות חדות  שחיקהכבלים |כיבוי משטחים| יסודות |חלקי עץ| חבליםמפקח מתקנים משחקים ביצוע  בדיקות  שטח פרקטיקהבדיקות מתקנים משולביםבדיקת מתקן נענוע וקרוסלה חלק 6| מתקני עץבדיקות מתקני אקסטרים| מתקני כבלים נדנדנהבדיקות גן ופארק שלםבדיקה תחזוקה מתקני כושר וספורט נטולי השגחהדרישות חובה לניהול אחזקה חכמה  במתקניםלפעילות גופנית באתרים נטולי השגחהכולל סיורי שטח למתקני משחקיםתרגול מעשי  תאורטי מבחן מסכם

סגל מרצים

בוזי ברכה בודק מוסמך למתקני משחקים יועץ בכיר לרשויות מוסמך מ. התקנים NRPA ארה”ב
כב’ השופטת המחוזית   צימרינג  בית המשפט המחוזי : בדיקות מתקני משחקים בהליך המשפטי / בראי בית המשפט מעמד של מפקח מתקני משחקים


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם בקורס מתקני משחקים תוענק:
תעודת גמר מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:30-20:30
מתוך 14 המפגשים יש 4 סיורים בבקרים


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב