ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום » מתכנן מערכות ספרינקלרים לכיבוי אש

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מתכנן מערכות ספרינקלרים לכיבוי אש

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

קורס מתכנן מערכות ספרינקלרים (מתזים) לכיבוי אש (עפ”י תקן 1596 מבוסס NFPA 13).
מטרת הקורס הינה העמקת הידע בתכנון מערכות ספרינקלרים (מתזים) לכיבוי אש בהתאם להנחיות ולתקנים, היכרות עם היבטי פיקוח עליון ופיקוח מעשי באתר, הבנת עקרונות התכנון ותקנים ישראליים ואמריקאים מחייבים הקיימים בתחום.


קהל יעד ותנאי קבלה

אנשי מקצוע
קבלני ספרינקלרים (מתזים)
מהנדסים
מפקחים
משרדי תכנון העוסקים באפיון/ תכנון והתקנה או בניהול ופיקוח על פרויקטים של
מערכות ספרינקלרים (מתזים) לכיבוי אש
עוסקים בענף הרוצים להתמקצע בתחום.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא למערכות ספרינקלרים (מתזים) מטרות וציפיותסוגי מערכות ספרינקלרים (מתזים) לכיבוי אשמז”ח – מניעת זרימה חוזרתתפקיד מתכנן מערכות ספרינקלרים (מתזים) לכיבוי אשתהליכי תכנון נכוניםהגדרת סמלים וסימנים מוסכמים בשרטוט מערכות ספרינקלרים (מתזים)תכנון ספרינקלרים (מתזים) על פי סוגי מבנים וקונסטרוקציותסקירת מערכות ספרינקלרים (מתזים)- רטובה, יבשה, הצפה פעולה מקדימהסוגי ספרינקלרים (מתזים), ברזים ואביזריםיעוד מבנים ודרגון סיכון – בטיחות אשמערכות אספקת המים-ביצוע מעשי של בדיקת אפיון רשתצנרת תת- קרקעית למערכות ספרינקלרים (מתזים)מידות ומרחקים לתכנון והתקנת ספרינקלרים (מתזים)הפרעות למתזים, מתזי כיסוי רחב, תצורת מערכותמבוא להידראוליקה וחישובים הידראולייםדרגות סיכון גבוהות במבנים ,מחסנים, ומר”לוגיםמערכות קצף, מתלים, קיבועים וחיזוקים לרעידות אדמהמשאבות כיבוי אש ומאגרים לכיבוי אש, עקרונות הבעירהחיווים לתקלות ואזעקות – מניעהדרישות המתכנן להתקנה ותחזוקה נכונהרצף האחריות לקבלת מערכות ספרינקלרים (מתזים)ביטוח מקצועי – אחריות המתכנןנהלי הגשת תוכניות לאישור מכון התקנים/ נציבות כבאותתרגיל תכנון מסכם

סגל מרצים

מהנדסת אש תמר ד. – מומחה לתכנון מערכות ספרינקלרים
מהנדס סעד – יועץ מומחה לתכנון ספרינקלרים


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את הלימודים ויעמדו בבחינה תוענק:
תעודה של מתכנן מערכות ספרינקלרים עפ”י 1596 מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב