ראשי » חשמל, תאורה קרינה ותכנון » מתכנן מערכות תאורה בכיר P.L.S

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מתכנן מערכות תאורה בכיר P.L.S

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

יישום תקן ת”י 8995 ות”י 13201
תכנון מערכות תאורת פנים חוץ גן – עסקי מסחרי ציבורי
זיהוי נקודות כשל בתכנון מערכות תאורה – אינטגרציית מערכות
תכנון ועיצוב תאורה נכון ומקצועי יוצר סביבת מגורים ועבודה בעלת איכות גבוהה התורמת לנוחות בני האדם ולבריאותם.
הנדסת המאור היום הינו מקצוע רב תחומי, הדורש ידע בנושא תאורה חשמלית, הבנת כל האספקטים של עיצוב ותכנון תאורה לצד היבטים הטכניים בתכנון. שימוש יעיל במקורות אור שונים כולל לדים וציוד ההפעלה החשמלי והאלקטרוני. עריכת תוכניות ומפרטיים לפרויקטים, חישובי תאורה, יישום החיסכון באנרגיה בפרויקטים בתאורה.
קורס זה הינו הקורס המקיף והמעמיק ביותר שהתקיים עד כה בתכנון מערכות תאורה עפ”י התקנים.
מטרת הקורס הינה העמקת הידע, התמקצעות בתכנון ועיצוב מערכות תאורה, הבנת מקורות האור לסוגיהם, הבנת עקרונות התכנון בהתאם להנחיות ולתקנים, היבטי פיקוח עליון ופיקוח מעשי באתר תוך הכרות עקרונות התכנון ותקנים ישראלים ובינלאומיים לחסכון באנרגיה, וחשיפה לטכנולוגיות מתקדמות בתחום.


קהל יעד ותנאי קבלה

מתכננים, יועצים, אדריכלים, מעצבי פנים קבלני חשמל/מהנדסים הנדסאים טכנאים קבלן בנייה ותשתיות יועצי תאורה.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא לתכנון מערכות תאורה עפ”י תקן 8995/13201   מכון התקניםמכשור למדידה   שיטות לחישובי עוצמת תאורה כיול שיטות מדידהתקנים מחייבים לתאורה (מקורות ציוד פנים חוץ)  IEC, CIE מה מתאים למה?מבוא לתאורה החשמליתעקרונות לתכנון מתקן חשמלי, תכנון מערכות חשמל בית חכםמערכות בקרת תאורה/אינטגרציית מערכותתאורה נכונה לעומת תאורה ליקוייה ציוד הפעלה ייעודי/בקרהאור כקרינה אלקטרומגנטית/תורת הצבע/רגישות לצבע/מדידהתכנון וחישובי תאורה לאזורי עבודה שונים כולל חישוב מקדם אור היום לחלל בתהליך התכנון (מלאכותית)גורמים פיזיולוגים, עקום רגישות העין, תהליך הראיהתאורת פנים- משרדים, מרכזי קניות, בנינים מבניים תעשייתיים מרכזיים רפואיים מוזיאונייםועוד..עקרונות הפוטומטריה- זווית מרחבית ועוצמת האורתאורת חוץ – כבישים ורחובות, מגרשי ספורט, שצ”פ, תאורה, אדריכלית כיכרות, גנים, תאורהירוקה, ועוד..תאורת חרום תקן 1838 נתיבי מילוט / אזורים פתוחים שילוט, בטיחותתכנון תאורה פונקציונאליים מול תכנון תאורה דקורטיביכלים לניתוח ביצוע ותכנון   תאורה מקצועישיטות לחישוב עוצמת תאורה תקני תאורה תשתיות ומערכות  תקשורתתאורה אופקית לעומת תאורה אנכית תאורה צלנדרית  החזרים ממשטחים שונים (ספקיולרי לעומת דיפוזי)תקנים לתכנון בטיחות חשמלית/ מכאנית/ פוטו ביולוגיתדרגות IP גופים לתאורת פנים, תאורת חוץ, מבנה הרפלקטורקריאת תוכנית ומפרטים טכניים / תוכנה לחישובי תאורההגדרת סמלים וסימנים מוסכמים בתכנון מערכות,תאורהדגשים בתכנון תאורה / אינטגרציית מערכותמקורות האור (נורות) מבנה ועקרון פעולה, ספקטרום, CRIנורות להט, נורות פריקה, נורות LED מה מתאים למהתוכנית אדריכלית בניית קונספט לפתרונות תכנון תאורהציוד הדלקה התאמה של ציוד לנורות ציוד אלקטרוני מתקדםחסכון באנרגיה ולבקרה, LED   והיישום  בשטח.   שיקולי תכנון מגמות אופנתיות,טרנדיים חולפים / מבנים ירוקיםטכנולוגיית LED תכנון בקרה ותחזוקת מערכות LEDדימרים אופן ביצוע דימרים בנורות LEDשיקולים כלכליים, החזר השקעה במערכת התאורהגופי תאורה סיווג אופטיקה מבנה וחומריםשילובים  קיר, רצפה, תקרה, מטלטלת שיקולי הארה-פתרונותסיור מקצועי/פרויקט יישומי

סגל מרצים

רכז מקצועי:  מאירי מהנדס מתכנן תאורה B.SC בכיר בענף.
בצוות מהנדסים ואדריכלים


תעודות

לעומדים בדרישות הקורס תוענק:
תעודה “מתכנן מערכות תאורה בכיר” מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב