ראשי » חשמל, תאורה קרינה ותכנון » מתכנן מתקני חשמל מתח נמוך

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מתכנן מתקני חשמל מתח נמוך

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
למידה מרחוק
מתכונת למידה
/ מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

מערכות פיקוד ובקרה ( הכנה לוועדת רישיונות חשמל )

הכרת חוק החשמל, הקניית כלים מקצועיים לתכנון מתקני חשמל ופיקוח על ביצוע מתקני חשמל
וכן הקניית ידע מקצועי בבדיקות בטיפול ותכנון מתקני חשמל במתח נמוך, מתקני פיקוד ובקרה .
כולל הכנה לקראת וועדת רישיונות למטרת שדרוג הרישיון שלך.


קהל יעד ותנאי קבלה

טכנאים, הנדסאים, מהנדסים קבלני חשמל העוסקים בחשמל
וכן למעוניינים לגשת לוועדת רישיונות למטרת שדרוג רישיון החשמל שברשותם.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד בטיחות והגנה בפני חשמל הארקות עמודי תאורהחיבור הארקות בין מבניםחוק החשמל ופקודת הבטיחות בעבודהאחריות משפטית הארקות מבנים יביליםשינוי שיטת ההגנה בבתים ישניםמא”זים עקרונות ואופיים שיפור מקדם הספקהעמסת מוליכים מבודדים וכבלים ומפלי מתח מנועיםמגעים והגנת מנועים, דרישות מחלוקות במתקני חשמל שיקולים בבחירת ציוד מדידההעמסת מוליכים מבודדים וכבלים ומפלי מתח שנאי זרם סוגי שנאיםהתאמת השנאי למתקן ולערכי הזרם, תכנון חלוקות חשמל הבחנה (סלקטיבית) ותאימות שנאים למדידות והגנותשימוש בתוכניות מחשב לתכנון מתקני חשמל בדיקות במתקני חשמל, סוגי מכשירי בדיקה תכונות נדרשותלוחות חשמל / ולוחות חשמל בתקן 1419 בדיקת לולאת התקלהבדיקת התנגדות בידודכוונון הגנות במפסקי זרםגנראטורים עקרונות פעולה, בחירהעבודה במשטחים שונים בדיקת רציפות הארקהבדיקת התנגדות אלקטרודה ביחס למסה הכללית של האדמה גנראטורים דרישותתקנות החשמל וחברת החשמל לעבודהמקור הזנה חלופי ובסנכרון בדיקות  בדיקת ממסרי מגן בפני זרם דלףמערכת אל פסקמבנה סוגיםדרישות תקנות החשמל בדיקותכבלים ומולכים איכות החשמל והרמוניותהארקות והארקות יסוד מושגיים בסיסיים בתאורה / תכנון תאורהסיור מקצועי במפעל לוחות חשמל תרגול והכנה לוועדת רישיונות החשמלסיכום משוב/מבחן מסכם

תעודות

עומדים בדרישות הקורס תוענק:
תעודה מתכנן מתקני חשמל מתח נמוך מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: / למידה מקווננת (זום).
מיקום: למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:30-20:30
שעות הקורס : 17:00-21:00, מס' שיעורים : 20 + יום מלא אחד של סיור בוקר


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב