ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום » מתכנן מקצועי להכנת תוכניות בטיחות אש תיקי שטח

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מתכנן מקצועי להכנת תוכניות בטיחות אש תיקי שטח

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

מתכנן מקצועי Professional planner 
הכנת תוכניות בטיחות אש תיקי שטח בהתאם לדרישות החדשות: רישוי עסקים נציבות כבאות תקנות תכנון ובנייה, הוראות נציב כבאות 532 אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד, הוראות  נציב 503- תיק שטח, נקודות כשל באישור תוכניות בטיחות.
תחום בטיחות  אש הוא  אחד הנושאים המרכזיים והרגישים ביותר בתהליכי רישוי עסקים ותכנון בנייה לעסקים.
חובת עמידה בדרישות בטיחות מהווה תנאי לקבלת היתר בנייה  אשור אכלוס ( טופס 4)ורישיון עסק אחת לשנה.
תוכנית הבטיחות מבוססת על תוכנית אדריכלית, נספח סניטארי של המבנה אשר תוגש להיתר בנייה רישיון עסק.
מטרת הקורס הינה הקניית כלים מקצועיים טובים מהקיים להכנת תוכניות בטיחות אש ותיקי שטח לכלל סוגי המבנים ותהליכי הרישוי, הכרות מעמיקה של דרישות הרשויות להסדרי בטיחות במבנים עפ”י תקנים והוראות
מפקח כבאות ראשי חוקים ותקנות לבטיחות אש, פתיחת חסמים בהיתרי בנייה לרישוי עסקים טופס 4 וישומן בפרויקטים. להכשיר אותך כמתכנן מקצועי להכנת תוכניות בטיחות אש ותיקי שטח לנציבות כבאות והצלה, ועדות לתכנון ובנייה ורישוי עסקים.

קהל יעד ותנאי קבלה

אדריכלים מהנדסים הנדסאים  יועצי בטיחות  ממוני בטיחות  בוגרי קורס ממוני בטיחות אש, משרדי תכנון.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד עקרונות ושיקולים בתוכנית בטיחות / בטיחות אש בתכנון הנדסיהוראות נציב 532 דרישות תקנות תכנון ובנייה לבטיחות אשאופן הגשת תוכניות  בטיחות אש – הבנה וקריאת תעודות בדיקה של מעבדות (דוגמאות מכון התקנים- מעבדות סיסטם)נקודת כשל באישור תוכניות בטיחות אש – פתרונותחובת תוכנית בטיחות בהיתרי בנייה, בתהליך רישוי עסקיםהכנת הבניין  לביקורת שנתית של רשות כבאות.פתרונות מיגון אש ועשן אמצעי כיבוי והתאמתם לייעוד המבנהמה חובה ומה פטור ממערכת אלו,  טיפול בעשן מניעת אש/עשןמערכות לשחרור וטיפול בעשן .דרישות נספח אמצעי בטיחות – תקנות תכון ובנייהתקנות הנגישות החדשות – בטיחות אש ונגישות נכיםהקורס המקיף והמקצועי שהתקיים בהכנת תוכניות בטיחות אש הוראות נציב-532 ותיקי שטח  נציב-503תכנון בהתאם לתקנות הקיימות דרישת מיוחדות לסידורי בטיחותדרישות  מיוחדות לסידורי בטיחות אש  בתי אבות נציב 512בתי חולים נציב 505 אולמות וגני אירועים נציב 522הפרדות אש בניינים (מעליות, דלתות אש, פירים ורטיקאלים)חדרי מדרגות חיצוניות ועוד…בניית הנחיות ונהלים בהתאם לתוכנית אדריכלית עפ”י דרישותנציבות כבא ות והתקנות הנדרשות למבנהתיק שטח למי נחוץ דרישות הוראות מכ”ר 503הכנה ותרגול  תיק שטח מקצועי מבנה ותכולתו כפוף למפרטים  חוקים ותקנות  נציבות כבאותתרגול מעשי הכנת תוכניות בטיחות אש, ותיק שטח לאשור.תרגיל תכנון מסכם להגשההדרישות החדשות של רשות נציבות כבאות- תקנות תכנון ובנייה לתכנון הבטיחות למבנים ומוסדות- פתיחת חסמיםתיקי שטח – הינו בסיס נתונים הכולל את מערך הארגוני והבטיחותי לניהול אירוע  שריפה  בשגרה ובחרום

סגל מרצים

מהנדס מוניץ אלעזר מומחה בטיחות אש ומיגון, תיקי שטח ותוכנית בטיחות.
מהנדס רותם ב. מהנדס בטיחות יועץ מומחה בכיר
מהנדסת תמר ד. מומחית מערכות בטיחות אש ומיגון תוכניות בטיחות.


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק:
תעודת גמר “מתכנן תוכניות בטיחות אש“.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום – מטעם מכללת מישלב
* למשתלמים כימי כשירות לממונה בטיחות – לא תיתן אפשרות בזום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב