ראשי » מים תשתיות, שפכים ואינסטלציה » מתקין ובודק מז”ח מוסמך (בפיקוח משרד הבריאות)

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מתקין ובודק מז”ח מוסמך (בפיקוח משרד הבריאות)

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / חיפה
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

התקנה ותחזוקת מערכות מים חדשות הכוללות אמצעי למניעת זרימה חוזרת (מז”ח).
דגש מתן פתרונות מעשיים לתחזוקת שוטפת איתור תקלות, מזעור נזקים, חיסכון בעלויות למגזר הפרטי/ הציבורי.
תקנות משרד הבריאות: בארץ קיימים אלפי מזח”ים במבני ציבור ותעשיה בסקטור הפרטי והציבורי למכשירים אלה קיימים חובת בדיקה שנתית על פי דרישות משרד הבריאות.


קהל יעד ותנאי קבלה

קבלני אינסטלציה/ מנהלי אחזקה / קבלני התקנות מזח”ים / ראשי צוותים/ א. תברואה ומים / רכזי בינוי ומתקני שפכים/ ע.השקיה גינון וחקלאות.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד תקנות משרד הבריאות בהתקנת מז”חיםתקלות אופייניות לזרימה חוזרת/ מניעהחוקים ותקנות בנושא מערכות מיםמבוא ומושגי יסודחובת רישום ודיווחחיבור כלאיים/ צולב- זרימה חוזרתתקנות בריאות העם התקנות תיקון התש”ס 2000שיטות ואביזרים למניעת זרימה חוזרתמפרטים מאושרים להתקנה/ אביזרים מאושריםהתקנה ובדיקת תקופתיתמונחים בסיסים בהידרואליקהדרגות סיכון והתאמות האביזרים/ ניהול סיכוניםתחזוקת מונעתדרישות לגבי תחזוקה תקופתיתתקלות אופייניות ודרכי פתרוןטיפול ותיקון מעשיאירועי זרימה חוזרתמגזרי חקלאות/ דישון/ גינוןהגנה על מערכות מים בגינון וחקלאותשגיאת ותיקונם בהתקנות מז”חיםתרגול התקנה ובדיקת מז”חים- מעשימבחן עיוני- מעשי מ.הבריאות

סגל מרצים

מהנדס אתי ב. – מחוז מרכז משרד הבריאות
מר רודשטיין ג. – סגן מפקח ארצי לבריאות הסביבה משרד הבריאות


תעודות

בסיום תוענק רישיון של משרד הבריאות של מתקין/ בודק מוסמך מז”ח לעומדים בבחינה החיצונית.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום
בחינה משרד הבריאות מתקיימת במרכז הדרכה בתל השומר בשעות הבוקר.
* מחיר הקורס אינו כולל אגרת בחינה 115 ש”ח (מתעדכן ע”י משרד הבריאות)


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 16:00-19:30
הערה: מפגש מעשי במסלולי הלימוד השונים יתקיים באמצע השבוע בשעות הבוקר


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב