ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום » ניהול מצבי חירום ואסונות (D.C.M)

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

ניהול מצבי חירום ואסונות (D.C.M)

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

הקניית ידע מקצועי/ עיוני וכלים טובים מהקיים לניתוח אירועים וסיכונים ולהערכות מוקדמת בניהול מצבי חרום ואסונות. פיתוח חשיבה חדשניות ויצירתית לבניה ובחינת תוכניות התערבות מקצועית והוצאתם לפועל. הכרת גורמי חוץ בניהול מצבי חירום ואסונות, הכנת צוותים למתן מענה מקצועי במצבי חירום. תרגול ליום שאחרי ניהול מצבים פסיכולוגים קהילתיים, תקשורתיים, בעת אסון.
להסמיך את בוגרי הקורס כמנהל מקצועי לניהול מצבי חירום ואסונות. יכולת ההישרדות במצבי חירום ואסונות פתע, ללא קשר לגורמי טבע או מעשה אנוש יוצרת מציאות שמנהלים וממונים אשר לא הוכשרו, אינם ערוכים להתמודד עמה. הדבר מביא לקריסת חלק מהתשתיות ולעומס קיצוני על התשתיות שנותרו. תפיסת אסטרטגיה נלמדת זו תכשיר את המנהל לקבל החלטות מקצועיות נכונות הן בזמן אמת והן בהערכות לקראת התרחשות האסון על מנת למזער נזקים עתידיים תוך שיקום והתאוששות מהירים.


קהל יעד ותנאי קבלה

ממוני בטיחות מ. אחזקה ותשתיות מ.תפעול ראשי צוותים קב”טים מנהלי ביטחון, מינהל ציבורי, הנדסה, משאבי אנוש סמנכ”לים ,בעלי תפקידים משטרה/צבא/מגן דוד אדום/שירותי ככבאות/ מנהלים, ולמעוניינים להתמקצע בענף.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא למצבי חירום ואסונות מאפיינים וסיבותסקירה וניתוח אירועי עברסוגיות בהיערכות מעשית, טכנולוגית ולוגיסטיתתרגול הכנת מבנה ארגוני לשעת חירוםניתוח עיסוק הגדרות תפקידאסונות בישראל – ניתוח סיכונים וסכנותניהול בטיחות וביטחוןניהול מקצועי במצבי חירום ומשברהדרכת עובדיםתחקיר והפקת לקחיםכלים לפיקוד ושליטה במצבי חרום ואסונותמפגעים ואסונות טבע דרכי טיפוהיבטים רפואיים באזורי אסונותסוגיות משפטיות חוק ותקנותתקשורת בינאישית במצבי לחץ וחרוםכתיבה ועריכת נהלים + תרגול כתיבת נהליםהגנות פסיביות על מבנים מערכות ומתקניםתקנות הבניה תמ”א/ רעידות אדמה, אסונות אשהוראות פיקוד העורףהיום שאחרי: שיקום פיזי’ נפשי ‘חברתי’ לתשתיות מגוריםTOC טכניקת קבלת החלטות בזמן משברתרגול מסכם / סיור מקצועי

סגל מרצים

רכז מקצועי: עופר ה. בכיר בענף מומחה וממונה מצבי חרום פקוד העורף ארצי / ראש תרגילי חירום
תת ניצב מאיר ב. – מומחה למערכות מצבי חירום משטרת ישראל (ל)
פסיכולוג משה ב.- מומחה בכיר להתמודדות עם מצבי לחץ וחירום
מר מיקי ב. – מומחה למשפט העסקי סוגיות משפטיות חוק ותקנות


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק:
תעודת גמר של מנהל מקצועי לניהול מצבי חירום ואסונות מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב