ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום » עד מומחה מקצועי

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

עד מומחה מקצועי

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

המומחה הינו בעל הכשרה מקצועית בתחומו  ויש בחוות דעתו כדי להיות כלי מכריע בהליך המשפטי לחוות דעתו יש משקל רב בשיקולי פסק הדין.
על המומחה להכיר את ההליך המשפטי, לנסח חוות דעת מקצועית, להיות מוכן לחקירה על חוות הדעת.
במציאות המשפטית לא די שהמומחה יהיה איש מקצוע בתחומי עליו להיות בעל הבנה משפטית אשר תעמוד בדרישות המשפט.
התחומים המבוקשים בהם נדרשת חוות דעת עדים מומחיות הם: ממוני/יועצי בטיחות, נזקי אש, ליקויי בנייה, הנדסה, שמאות, אקטואריה, בריאות תעסוקתית, ותחומים רבים נוספים.
מטרת הקורס הינה הקנית כלים מעשיים לאנשי מקצוע טובים מהקיים למתן חוות דעת מומחים ועדות מומחה, והכנתם לעדות מקצועית אשר תעמוד בדרישות הן מצד בתי משפט, התובע, הנתבע, עדות זו ביכולתה להכריע את גורל המשפט.


קהל יעד ותנאי קבלה

אנשי מקצוע למתן חוות דעת מומחים ועדות מומחה.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא לעולם המשפט הליכי חוות דעתמיהו עד מומחה/ סוגי עדות מומחיםהעד המומחה וחשיבותו להליך המשפטיציפיות בית המשפט מעד מומחה ומעמדומינוי עד מומחה על ידי בית המשפטעל ידי התובע, או הנתבע חסרונות יתרונותחקירת עד מומחה ראשית, נגדית, חוזרתפסילת חוות דעת- מתי ואיך נמנע מפסילה.חוות דעת מקצועית – עדות עד מומחהעריכת חוות דעת מקצועיתפרקטיקה שלבים בכתיבת חוות דעתניגוד אינטרסים/ מה עושים במקרה זהזמני הגשת חוות דעת מומחה/ בעלי הדין/ביהמ”שכפיית עד מומחה להעידניתוח חוות דעת מהשטח סימולציות תרגול מעשיעשה ואל תעשה בכתיבת חוות דעתקשיים ומשוכות בחוות דעת עד מומחהחומר עזר/ מקורות מידע אינטרנט/ טיפים למומחיםסימולציות מהשטח- התנסות אישית פרקטיקהגישור סוגי קונפליקטים, זיהוי אינטרסים וניהולםעקרונות הגישור/ שלבי הליך הגישורשיטות חלופיות לפתרון סכסוכיםהגעה להסכמות וכתיבת הסכם/היבט משפטיתכונות המגשר, תפקידיו, אתיקה בגישוראופן ההתקשרות בין עד מומחה לצד להליךאופן ההתקשרות עם עד מומחהשכר העד מומחה/ וצורות התקשרות שונותחובת גילוי החלה על עדים מומחיםאחריות אישית מקצועית במקרה של רשלנותדוגמאות מעשיות לחוות דעת נפוצות- פתרונותהופעה בבתי משפט פסיכולוגיה כלליים והנחיותתקשורת וניהול מצבי לחץ- שיפור ביצועיםכלים להתמודדות מול חקירת עו”ד שכנגדשפת גוף/ שיטות להעברת מסרים/ אומנות השכנועטיפים איך להיות עד מומחה מקצועיטיפים לפני כתיבת חוות דעת/ בעת כתיבהתרגול הכנת חוות דעת מומחה-לבית המשפטתרגול הכנת חוות דעת מומחה- לתובע/ נתבעתרגול הכנת חוות דעת מומחה- לתובערכישת מיומנות כעד מומחה/סיעור מוחותעדים מומחים בהליך משפטי- כב’ השופטתמעמדו ומקצועיותו של עד מומחהציפיות בית המשפט מעד מומחהעדים מומחים בהליך משפטיסוגיות מיוחדות וניתוח מקרים מהשטחסיור מקצועי –בית משפט השלוםתרגול מסכם

סגל מרצים

רכזת מקצועית: עו”ד ונוטריון  מירב ב. – מומחית חוות דעת בוררויות משפטיות, בכירה בענף
אליעזר מוניץ- מהנדס בטיחות M.Sc מומחה בטיחות חוות דעת בתי משפט


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר “עד מומחה”
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום – מטעם מכללת מישלב
* למשתלמים כימי כשירות לממונה בטיחות – לא תיתן אפשרות בזום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב