ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

פקח סביבה

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

“מישלב מוניציפאלי” – קורס פקח סביבה.

לינק להורדת טופס התחייבות »
עלות הקורס: 6,500 ₪ לא כולל מע”מ (7,605 ₪ כולל מע”מ)

 • הכשרת פקח סביבה הינה הכשרה מחייבת לצורך הסמכת הפקחים כפקחי סביבה וכוללות לימוד של תפיסות, ידע ומיומנויות בתחום הסביבתי, המשפטי והאכיפתי.
 • הקורס בן 17 מפגשים (ארבעה מפגשים פרונטליים שיתקיימו במכללת משלב בתל אביב ועוד 13 המפגשים שיתקיימו בזום) הכוללים את תכני ההכשרה לאכיפה סביבתית הקורס כולל תרגילים, סימולציות ותרגיל מסכם המאפשרים לפקחים להתנסות בתהליכי העבודה ולקיים למידה יישומית ומשמעותית.
 • הקורס הבסיסי מכשיר את הפקחים לאכיפת 9 חיקוקי סביבה (חוק שמירת הניקיון, איסוף ופינוי פסולת מחזור, חוק הפיקדון על מיכלי משקה, חוק למניעת מפגעים (רעש), חוק לסילוק ומחזור צמיגים, חוק הדרכים (שילוט), פקודת המכרות, שמירת הסביבה החופית, איסור נהיגה ברכב בחוף הים, חוק הסדרת הטיפול באריזות, חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות).
 • הקורס מתעדכן כל הזמן בהתאם לחקיקה חדשה ופסיקה עדכנית.
 • השתתפות בקורס תלויה בקבלת אישור מאגף למודיעין וחקירה במשטרת ישראל- פקח שיקבל אישור שלילי ממשטרת ישראל לא יוכל להשתתף בקורס.
  לצורך קבלת אישור, יש לשלוח למייל municurse@gmail.com צילום תעודת זהות של כל פקח אשר אתם מעוניינים שישתתף בקורס והמפעם יטפל בעניין מול המשטרה.
  שימו לב: תהליך הבדיקה של משטרת ישראל יכול לערוך עד כשלושה חודשים; לכן יש לשלוח את צילומי ת.ז בהקדם האפשרי.
 • הבהרה: בכדי להשלים תהליך הסמכת פקחים אלה, ראש הרשות נדרש להסמיך את הפקח וכן, לפרסם ברשומות את שמות הפקחים.
  בנוסף, כדי שהפקחים יוכלו לתת קנסות (ברירות משפט) – ראש הרשות צריך להסמיכם גם עפ”י סעיף 228 לחסד”פ, בנוסף להסמכה כפקחים סביבתיים.

קהל יעד ותנאי קבלה

 • עובד רשות מקומית אשר מלאו לו 21 שנה.
 • אזרח או תושב קבע בישראל.
 • בעל כשירות רפואית מתאימה.
 • שולט בשפה העברית, ולגבי רשויות בהן השפה המדוברת אינה עברית – שולט גם בשפה זו.
 • סיים לימודי חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך.
 • בעל השכלה תיכונית של 12 שנות לימוד, עדיפות מובהקת לבעלי תעודת בגרות ולבעלי השכלה אקדמית בתחומים הבאים: איכות סביבה, מדעי הטבע, חקלאות, הנדסה כימית, מדעי החברה וכל תחום רלבנטי אחר.
 • משטרת ישראל הודיעה בתוך 3 חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.
 • קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון פנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק.
 • עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר, בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק והשר לביטחון פנים.

נושאי לימוד

הקורס בן 17 מפגשים 4 מפגשים פרונטליים13 מפגשים בזום
הקורס כולל תכני ההכשרה לאכיפה סביבתיתתרגיליםסימולציותתרגיל מסכם
אכיפת 9 חיקוקי סביבה חוק שמירת הניקיוןאיסוף ופינוי פסולת מחזורחוק הפיקדון על מיכלי משקהחוק למניעת מפגעים (רעש)חוק לסילוק ומחזור צמיגיםחוק הדרכים (שילוט)פקודת המכרותשמירת הסביבה החופיתאיסור נהיגה ברכב בחוף היםחוק הסדרת הטיפול באריזותחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
הקורס מתעדכן כל הזמן בהתאם לחקיקה חדשה ופסיקה עדכנית.

מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב