ראשי » קורסים מוניציפליים » פקח עירוני + השתלמות אופניים חשמליים

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

פקח עירוני + השתלמות אופניים חשמליים

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

“מישלב מוניציפאלי” – קורס פקח עירוני + השתלמות אופניים חשמליים.
הקורס עומד בדרישות חוזר מנכ”ל משרד הפנים.

לינק להורדת טופס התחייבות »

תיאור הקורס: הקורס יתקיים בסביבה מקוונת על בסיס הרצאות בלמידה סינכרונית בפלטפורמת ZOOM, למעט שלושה מפגשים ( מפגש 3 – סדנה, מפגש 6 – סדנה, מפגש 8 – מבחן מסכם ).
הקורס כולל 10 מפגשים (כ-72 שעות לימוד) ויערך מתאריך 06/02/2024 לתאריך 09/04/2024.
ההכשרה תכלול: הרצאות, דיונים, תרגולים, סימולציות ומבחן סיום.
למשתלמים ישלח באימייל חומר מקצועי המכיל אוסף מידע בתחום הפיקוח העירוני וכן חקיקה בתחום.

עלות הקורס: 3,100 ₪ לא כולל מע”מ (3,527 ₪ כולל מע”מ)
המחיר כולל חומר מקצועי המכיל אוסף מידע בתחום הפיקוח העירוני וכן חקיקה בתחום, אשר ישלח באימייל למשתלמים.

תהליך הרישום: יש לבצע הרשמה ולצרף טופס התחייבות לתשלום – לינק להורדה »
הקבלה לקורס, תיבחן ע”י מכללת מישלב – תישלח הודעה לנרשמים על קבלתם.

לצורך רישום להכשרה, על הרשות להקצות למשתלמים:
עמדת מחשב לצורך שעות הלמידה כולל: מצלמה, מיקרופון, אפליקציית זום.
ללא המכשור הנ”ל לא ניתן יהיה לאשר את השתתפותו של המשתלם בקורס.


קהל יעד ותנאי קבלה

פקחים העוסקים בפיקוח רב תחומי ובאכיפת חוקי העזר בתחומים השונים
פקחים חדשים (עירוניים, רב תחומיים)
פקחים ותיקים שהרשות מעוניינת לתת להם את הסמכויות המנויות בחוק
פקח מסייע במסגרת מערך האכיפה העירוני


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד הכשרה בסיסית כ-51 שעות לימודהכשרת אופניים חשמליים כ-21 שעות לימודלאחר הסדרת תשלום ישלח לאימייל המשתלם1. סילבוס הקורס2. קישור למפגשים בזום3. חומר מקצועי המכיל אוסף מידע בתחום הפיקוח העירוני וכן חקיקה בתחום

תעודות

ההכשרה הבסיסית תהיה כ-51 שעות לימוד + הכשרת אופניים חשמליים כ-21 שעות לימוד.
הלומדים יחויבו לעמוד בדרישות הקורס כתנאי לקבלת התעודה.
על החניכים לעמוד בנוכחות של 100% ובציון מעל 70 בבחינת הסיום.
לבוגרי הקורס שעמדו בחובת נוכחות ועמידה בהצלחה בבחינת סיום תוענק תעודה מטעם מכללת מישלב.
הקורס עומד בדרישות חוזר מנכ”ל משרד הפנים.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב