ראשי » מים תשתיות, שפכים ואינסטלציה » תברואת מערכות מי שתיה רמה ב’ מוסמך משרד הבריאות

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

תברואת מערכות מי שתיה רמה ב’ מוסמך משרד הבריאות
מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

בארץ קיימים אלפי מתקני מערכות מי שתייה הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבור למערכות אלו קיימת חובת בדיקה תקנות חדשות חובה בתפעול ותחזוקת מערכות מי שתייה אוגוסט 2022
כל העוסק בתפעול ואחזקת מערכות מי שתייה מחויב להיות בעל הכשרה והסמכה של מוסמך תברואת מים בהיקף של 66 שעות לימוד, לקבלת דיפלומה של מפעילי מערכות מי שתייה מוסמך רמה ב’ מ.הבריאות עפ”י חוק.
מטרת הקורס
כחלק מדרישות הנחיות משרד הבריאות לפיקוח על מוסדות רפואה – פרק המים, נדרש מבעל המוסד למנות אחראי – “בעל מקצוע מתאים ובעל הכשרה מקצועית בתחום תברואת מים וביוב, על תחזוקה שוטפת ותפעול מערכות מי השתייה”. לגבי עסקים במבנים ציבוריים – קורס זה נותן מענה מקצועי לדרישות של משרד הבריאות בתחום מערכת המים, ובמיוחד בהנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות


קהל יעד ותנאי קבלה

מפעילי מערכות אספקת מים במוסדות, עסקים ומבנים ציבוריים ופרטיים. לעוסקים בעבודות השטח במערכות אספקה של מי שתייה, או העובדים בבקרת והפעלת המערכת מרחוק ומנהלי מערכות אלו.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד חוקים תקנות ותקנים משרד הבריאות/פיקוח ואכיפה הנחיות משרד הבריאות בנושא מי שתייהמים במערכות האספקה של בניינים וצרכנים פרטיים אירועי מים והטיפול בהםהמים כמשאב אחריות ספק המיםהידראוליקה וחישובים| כימיה| |מיקרוביולוגיהאפידמיולוגיה ותחלואה ממים| טוקסיקולוגיה מיםחובת רישום דווח ותיעוד אירועי מים והטיפול בהם טיפול במים הצורך בטיפול במיםטיפולי קדם,סינון עומק וסינון ממברנליניטור ובקרה של איכות מים ותהליכי טיפול|חיטוימערכות אספקת מיםהיבטים תברואיים בתכנון ובמבנה מערכות אספקהתפעול ותחזוקה של מערכות אספקההגנה על מערכות אספקה מפני זיהוםדיווח ותיעוד, אתר האינטרנט של בריאות הסביבההידראוליקה לחץ הידרוסטטי, לחץ אטמוספרי, כלים שלובים מהירות זרימה, לחץ, ספיקה, הידרודינמיקה, חוק הרציפותמיקרוביולוגיה| אפידמיולוגיה ותחלואה ממים פרמטרים לאיכות שפכים טיפול ראשוני, שניוני ושלישוני סדרי גודל של ריכוזי מזהמים בשפכים, בקולחים ומים אפורים הסיכון למי שתייה משפכים והחשיבות התברואית של הטיפול בהםטוקסיקולוגיה של מיםטיפול קדם במים סינון עומק וסינון ממברנל סוגי בקרה איכות המים/נהלים בדיקות שדה מעבדהשיטות נוספות לטיפול במים| פחם פעיל| ריכוך מחליף יונים:סקר הנדסי-תברואי-מבנה והנחיות בקרת תהליכי טיפול במים, דוגם מים, נקודות דיגוםהנחת קווי מי שתייה בסמוך לצנרת מש”ל מיקרוביולוגיה ותחלואה ממים/ כימיה, הידראוליקהמים במערכות האספקה של בניינים וצרכנים פרטיים אירועי מים והטיפול בהםניטור ובקרה של איכות מים ותהליכי טיפולמים במערכות האספקה של בניינים וצרכנים פרטייםחשיבות התיעוד של הפעולות במערכת המים אפידמיולוגיה, תחלואה ממיםחיטוי איך פועל הכלור על החיידק, יעילות הקטילה כפונקציה של גורמים שוניםדיווח ותיעוד: חשיבות התיעוד של הפעולות הנעשות במערכת המיםתרגול וחזרות סיור מקצועי / מבחן מסכם|

מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 15:00-09:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב