ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום » תחזוקאי מטפים מטלטלים באישור נציבות כבאות והצלה

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

תחזוקאי מטפים מטלטלים באישור נציבות כבאות והצלה

מסלולי לימוד
בוקר / ערב / שישי
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

קורס תחזוקאי מטפים מטלטלים מטפים מוסמך – באישור נציבות כבאות והצלה למבנים מוסדות וארגונים מגזר עסקי ציבורי עפ”י  תקן 129 (חלק 1).
מטרת הקורס הינה הכשרה לביצוע בדיקות שנתיות ותחזוקת מטפים מטלטלים אחריות מקצועית למניעת כשלים ועמידה בכללי הבטיחות לעומדים בבחינות מתן רישיון נציבות כבאות והצלה לביצוע בדיקות שנתיות ותחזוקת מטפים מטלטלים למוסדות וארגונים בפיקוח נציבות כבאות והצלה עפ”י תקן 129 חלק 1.

קהל יעד ותנאי קבלה

הכשרה לביצוע בדיקות שנתיות ותחזוקת מטפים מטלטלים למוסדות וארגונים.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד דיני כבאות – מניעת דלקותמהות האש כימיה ופיסיקה הבערההכרת תקנים ישראלים ת”י 570 חלק 1תקנים למטפים מטלטלים 1212, 66, 463, 318, 987הכרה יסודות של ת”י 129 חלק 1 1 ת”י 129 ח’ 2ת”י 1012 – דירוג כושר כיבוי מטפים מטלטליםסקירה יסודית על חומרי כיבוי תכונותיהם ומנגנוני פעולתםסקערת הציוד ההכרתי הנדרש לעבודות שירות התחזוקההיבטיים משפטיים הנגזרות מאי הקפדה על כללי בטיחות יסודייםהיבטי בטיחות בתחזוקה מטפים מטלטליםמפרטי תחזוקה למטפיםביצוע מעשי של תחזוקת מטפים / תרגולים מעשייםהכרת מערך יצור מטפים מטלטליםניתוח תרחישים הנוגעים לביצוע מעשי של תחזוקת מטפים

סגל מרצים

רכז מקצועי: מר ישראל ה. – יועץ מומחה בכיר לכיבוי אש
בצוות מהנדסי אש בכירים


תעודות

לעומדים בבחינות ודרישות הקורס יוענק:
אישור לביצוע תחזוקת מטפים מטלטלים על ידי נציבות כבאות והצלה עפ”י הקריטריונים.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:30
מסלול ערב
מסלול שישי: אחת לשבוע - 08:30-13:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב