ראשי » ניהול מערכות מזון והסעדה

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

ניהול מערכות מזון והסעדה

שף סוג 5

הכנה ותרגול בוגרי שף 5 למבחן חיצוני של משרד העבודה והרווחה.

קצבים מקצועי

קורס קצבות מקיף ומקצועי עבור קצבים, שפים, טבחים, בניהול שרשרת המזון