ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » קורס מס ערך מוסף (מע”מ)

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

קורס מס ערך מוסף (מע”מ)
מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

קורס פרקטיקה מס ערך מוסף (מע”מ), דגשים במע”מ סוגיות מורכבות, תשומות | עסקים, אופן סיווג חייב מס | חיזוק היסודות | הוראות החוק | פרקטיקה, מעודכן לחידושי החקיקה הפסיקה בחוק מע”מ 2018.
מכללת מישלב בשיתוף סלי אילון רואה חשבון.
ניתוח חבויות מע”מ מלכודות ותכנוני מס  בעסקאות, דגשים פרקטיים במע”מ בעקבות תיקוני חקיקה פסיקה תקדימית החלטות מיסוי, פתרונות מעשיים לריענון וחיזוק הוראות החוק אופני הדיווח למע”מ. קורס מעשי, המקנה הבנה מעמיקה חיזוק היסודות המקצועיים בחוק מס ערך מוסף (מע”מ). ניתוח סוגיות מורכבות במע”מ למגוון פעילויות עסקיות תקנות נלוות ופסיקה רלוונטית.
דגש על פרקטיקה מקצועית ותכנון מס. ניתוח  אירועי מע”מ היבטי מע”מ בעסקאות נדל”ן, השפעות הגומלין בין מע”מ במקרקעין, למיסוי מע”מ, הקניית ידע וראייה מקיפה בתחום עסקאות במע”מ ,מאפיניי ועקרונות חוק מס ערך מוסף, ההגדרות העיקריות, אופן סיווג חייבי מס לצורך החוק מס ערך מוסף: עוסק, מלכ”ר, מוסד כספי, אופן מיסוי פעילות בינלאומית במע”מ, קביעת מחיר ומקום העיסקה, שיעורי המס והפטורים.
דגש על פרקטיקה, הקניית ידע רחב, כלים וטיפים מקצועיים, רכישת “נכס מקצועי” בזמן קצר וחיזוק הביטחון העצמי.


קהל יעד ותנאי קבלה

ליועצי מס לרו”ח עורכי דין מנהלי חשבונות בכירים מנהלי כספים חשבים, והמעוניינים להתמקצע, ולהשקיע בתחום מס ערך מוסף.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד תרגולים, ניתוח אירועים בתיקי מס ערך מוסף (מע”מ) ופרקטיקהמבוא מטרת החוקמאפייני ועקרונות חוק מע”מעקרונות החיוב במס (“עסקה”, “עסקת אקראי”, “מכר”, “שירות”).מחיר העסקה, מקום העסקה ומועד החיוב במסכיצד קובעים את מחיר העסקההשפעות מאוחרות על מחיר העסקהמשמעויות מקום העסקה ועקרונות מע”מ כחוק טריטוריאלימתי יש להוציא חשבונית?בין בסיס מזומן לבסיס מצטבר – יתרונות וחסרונותעוסקים, מלכ”רים ומוסדות כספייםסיווג החייבים במסעסקאות החייבות בדיווחהטלת מס ערך מוסף ביבוא נכסים ושירותים לישראל.החייב בתשלום המס.העברת התשלום ודיווח למע”מ לקונה/ומקבל השרותעסקאות פטורות ועסקאות בשיעור אפסמבחני “הנהנה” ומבחני “מקבל השירות” בהתאם לפסיקות בתי המשפטמע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ המדריך המלאהגדרת “תושב חוץ”מי יכול להיות עוסק פטור חידושיםמעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה ולהיפךחובת ניהול ספרים עפ”י תקנות מע”מ“דירת מגורים” – מהי?השכרה למגורים – סעיף 31 לחוק דירות נופשפרוצדורה: רישום במע”ממיהם החייבים והפטורים מרישום במע”מאיחוד עוסקים מע”מ בהוראות ניהול פנקסיםאי קבילות פנקסים ופסילת ספריםמהי “חשבונית פיקטיבית”?פעילות בלתי חוקית הליכי שומה, השגה וערעורהדיווח המפורט למע”ממע”מ בעסקאות מקרקעין חידושים2018מע”מ בעסקאות קומבינציה,תמ”א ופינוי בינויקבוצות רכישהסיווג מוכר מקרקעין כעוסק החייב במע”מ  נקודת כשלהחקיקה החדשה ופרשנות רשות המיסיםלאור הפסיקה החדשה באילו מקרים ברכישת נדל”ן מניבמה לא ניתן לקזז מע”מקביעת שווי העסקה הוראות (תאמ”ו )ניכוי מס תשומות המדריך המלאעמידה בדרישות הקבועות בחוק ובתקנותרישום עוסקים ועסקים במ”מהגשת דוחות תקופתיים ,דוחות שוניםקביעת מס הליכי שומה  השגה וערורפסיקה ותקנות בנושא מס תשומותתשומות בשל אירוח וטובות הנאה (תקנות 15, 16 והיחס ביניהן)תשומות מעורבותהקשר בין מע”מ, מס הכנסה ומיסוי מקרקעין אינטגרציהעדכוני פסיקה, חקיקה ותרגול סוגיות נבחרות מעודכן לחידושי האוצר 2018

סגל מרצים

רכז מקצועי:  סלי אילון, רו”ח (משפטן), מומחה במיסוי מקרקעין/ מע”מ – מנהל תחום קבלנים בכיר רשות המיסים.
גל גרינברג, רו”ח (משפטן) לשעבר מנהל מחלקת מע”מ במחלקה המקצועית ברשות המיסים.
אוהד עמרם, רו”ח, בעל ניסיון רב בייצוג וליווי בביקורות מע”מ, חוות דעת ופניות פרה-רולינג בנושאי מסים עקיפים.
אייל מידני, עו”ד, מומחה  במס ערך מוסף. לשעבר המחלקה המשפטית (מע”מ)

קורס מומחה מס ערך מוסף (מע”מ) מורחב תרגול שומות – ON-LINE מלווה בקבלת קוד אישי וסיסמה לאתר הסטודנטים למשתתפים בלבד!
צפייה והורדה של מצגות ומאמרים, חידושים מובילים בתחומי מע”מ חידושי החקיקה והפסיקה למתן פתרונות.


תעודות

כולל תיק מקצועי מעודכן לרפורמה.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:30-20:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב