ראשי » רכש לוגיסטיקה תפעול וציי רכב » אחראי בטיחות שינוע הובלת חומרים מסוכנים (חומ”ס)

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

אחראי בטיחות שינוע הובלת חומרים מסוכנים (חומ”ס)

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

בפיקוח משרד התחבורה אגף התעבורה, המחלקה למטענים ושינוע חומרים מסוכנים.
100 אחוז הצלחה בבחינות האחרונות משרד התחבורה.
בהתאם לתקנות שירותי הובלה, גוף העוסק בשינוע של חומרים מסוכנים, חובה להכשיר בעל תפקיד להיות ממונה על בטיחות בהובלה של חומרים מסוכנים (חומ”ס).
בנמלי הארץ ובכבישים מובילים אלפי טונות של חומרים מסוכנים המובלים בצורות צבירה שונות נוזלים גזים ומוצקים אשר אין דרך אחרת לשנע אותם, והטיפול בחומרים דורש משנה זהירות, כל טעות עלולה להיות קטלנית.
תחום שינוע חומרים מסוכנים (חומ”ס) הנו תחום מורכב, הכולל בתוכו לא רק את הליך השינוע עצמו אלא גם תהליכי הכנת משלוחי חומ”ס, והתייחסות לאריזות ולכלי קיבול בהם הם מובילים. תחום זה כולל הובלת חומ”ס באופני שינוע מגוונים, כגון הובלה בכבישים וברכבות, בים ובאוויר. הדרישות להובלת חומרים מסוכנים מופיעות בחקיקה הלאומית הרלוונטית ,ובהסכמים  בינלאומיים  שמדובר בשינוע של חומ”ס שחוצה את גבולות המדינה הספציפית או המתבצע במרחב האווירי או הימי הבינלאומית.
מכללת מישלב אושרה לקורס זה בפיקוח גף שרותי מטענים ובקרת רכב כבד הובלת חומרים מסוכנים.
מטרת הקורס: להסמיך אותך כאחראי בטיחות שינוע חומרים מסוכנים בכל שלבי ההובלה פיקוח  בדיקה יישום ואישור כל התהליכים הנהלים החוקים והתקנות  המבטיחים שינוע בטוח של חומ”ס.


קהל יעד ותנאי קבלה

קציני בטיחות בתעבורה , לעוסקים בתחום הובלה שינוע חומ”ס הבטיחות ,ממונה בטיחות , למעוניינים להתמקצע  בתחום חומ”ס.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד ממשק לימוד אינטרנטיהרצאות מצולמותספר קורס מעודכן
תקנות משרד התחבורה| שינוע חומ”ס תקנות משרד התחבורהתקנות שירותי הובלה| אריזותניתוח אירועי חרום חומ”סתקנות תעבורה ושינוע חומ”סתקני רכב ומכליות| כמויות סף בשינועתקנות בינ”ל בשינוע חומ”ס
הכרות קבוצות החומ”ס מבוא לבטיחות ולגהות תעסוקתיתהגדרת רמות חשיפה| סימון ושילוטחלוקה לקבוצות סיווג / סיכוןמקורות מידע חומ”סתאימות חומ”ס באירוע| נטרול חומ”סטיפול בתקלות בעת הובלה
שינוע חומ”ס באוויר| שינוע חומ”ס בים תקני אריזותהצהרות שוגר וחשיבותגזים דחוסים ומנוזלים בטיחות בטעינה ופריקת חומ”סיציבות המטען והרכבחלוקת עומס נכונהמטענים מעורביםמטענים בתפזורת| הובלה במכולותאריזות לחומ”סקשירה ועיגון מטענים| אמצעי קשירה,הידוק ואבטחהעקרונות העמסה נכונה| הוראות בטיחות בהעמסה ופריקה
הובלה| שינוע חומרי נפץ חוק חומרי נפץתקנות חומרי נפץמבנה רכב הובלה וציודוהעמסת חומר נפץ, העברתו ופריקתונהיגת רכב מוביל חומרי נפץבטיחות אש בשינוע חומ”סמהות האש| עקרונות למניעת שריפותסוגי שריפות ושיטות כיבויכללי התנהגות בשעת שריפה| ציוד מגן
שינוע חומ”ס ברכבת תקנות הנמלים| יתרונות וחסרונות בהובלהנוהלי הובלה| סוגי מכלים וסימונםאחסון, השהייה, המכלה וריקוןפעולות בעת אירוע חומ”ס שינוע חומ”ס רדיו אקטיבימושגיםסוגי קרינהרמות חשיפה| אמצעי הגנהאמצעי מדידה| אריזות
תקנות רשות הנמלים והמכלת מכולות תקנות רשות הנמלים להובלת חומ”ססוגי מכולות| עקרונות להמכלת מכולותסימון ושילוט מכולה |סימון תקני אריזה המשונעת ביםהפרדה בהובלה מעורבת תעודה אחריות משפטיתאחריות משפטית של אחראי בטיחות שינוע חומ”סאחריות מנהלים ברמות השונות
שינוע חומ”ס באינטרנט מקורות מידע| איתור גיליונות בטיחות
דרישות המשרד להגנת הסביבה מושגי יסודחוק חומרים מסוכניםהיתר רעליםמעגלי הטיפול באירוע חומ”סעזרה ראשונה והחייאה
סיכום משוב| תעודות| חזרות ותרגולים ממשק לימודים אינטרנטי קורס מצולם 24/7מפגשים מצולמים תרגולים מצגות פורום.ספר קורס | קוד כניסה לפורטל המידע שינוע חומ”סאפשרות zoom

סגל מרצים

אבישי מ.  מנהל אגף שינוע חומ”ס  ראש אגף מטענים  בכיר משרד התחבורה(ל)
דר’ נעמי ס. יועצת בכירה לבטיחות  גיהות קבוצות חומ”ס
דר’ ישראל ב. ראש ענף חומרים מסוכנים המשרד להגנת הסביבה (ל)


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב