ראשי » רכש לוגיסטיקה תפעול וציי רכב » ניהול צי רכב בכיר C.F.M

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

ניהול צי רכב בכיר C.F.M

מסלולי לימוד
בוקר / ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

ניהול נכון של צי הרכב בארגון מהווה תנאי הכרחי להצלחתו של כל ארגון שההסעה וההובלה הם חלק בלתי נפרד מפעילותו היומיומית.
מנהל צי רכב המופקד על רכוש רב ערך צריך להבטיח לארגון פעילות רצופה של הרכב באפס תקלות בין הטיפולים, על כל המשתמע מכך.
הכשרת המשתתפים לשימוש בכלי ניהול מתקדמים לניהול ולהפעלה של צי הרכב, באחריות ועל פי כל החוקים המתחייבים, לניהול המשתמשים ברכב הארגון.
הכשרת המשתתפים לשימוש בכלי ניהול מתקדמים לניהול ולהפעלה של צי הרכב , באחריות ועל פי כל החוקים המתחייבים, לניהול המשתמשים ברכב הארגון.


קהל יעד ותנאי קבלה

למנהלי צי רכב / רכזי תחבורה, למנהלי מחלקות רכב בארגונים ולבעלי תפקידים ניהוליים במשרדי הובלה ו/או ביחידה לניהול צי הרכב, והמעוניינים או נדרשים להרחיב את ידיעותיהם בתחום עיסוקם.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד בקרה ניהוליתתורת הניהולתורת הארגוןכתיבת נהליםכתיבת נהלים ועריכתםכתיבת הוראות טכניות ועריכתןISO 9000החוק והתקנות בניהול צי רכבדיני תעבורה ורישויחוק שירותי הובלהצו הפיקוח על ההיסעיםקצין בטיחות בתעבורהניהול צי רכבמדיניות תחזוקהקשר עם מוסכים ושמאיםביטוח הרכב , המשתמשים וסחורה בהעברה.תמחיר השימוש ברכביסודות התמחירשיקולי כדאיות ברכישת רכב חכירה / קניהחישוב עלות לק”מ / למשתמשחוזה לשימוש פנים ארגוניארגון וניהול המשתמשים ברכביחסי אנוש , יחסי עבודה , יחסי ספק לקוחניהול עובדים / ההסכם הקיבוצידיני ויחסי עבודהארגון צי הרכבמצבת הרכב: מצאי ומיקוםתכנון על פי GANTסידור עבודה לרכב / נהגים וחלופותתוכנה לניהול צי רכבדיווח טכניעיקרי הדיווח הטכניעיקרי הדיווח החשבונאי

סגל מרצים

רכז מקצועי: דני ש. – יועץ מומחה בכיר דיני תעבורה
דני א. – משרד התחבורה (בכיר)
בצוות מרצים בכירים משרד התחבורה


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר של “ניהול צי רכב בכיר” מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:30-20:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב