ראשי » בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישות » איטום מבנים ואיתור נזקי מים

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

איטום מבנים ואיתור נזקי מים

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

פיקוח משרד הכלכלה והתעשייה זרוע העבודה מגמה 268.
עפ”י חוק תכנון ובנייה המפרט הכללי לעבודות בנייה ותקנים מחייבים.
כשלים באיטום נזקי מים וצנרת, איתור נזילות  כשלי מעטפת מבנים.
הקורס המקיף והיוקרתי ביותר בפיקוח איטום מבנים  ומניעת כשלים ואיתור נזקי מים!

קורס איטום מבנים ואיתור נזקי מים הינו קורס ייחודי המשלב בתוכו שתי מגמות חשובות הנדרשות בתחום הבניין בליקויי של חדירות מים מגשמים, מאיטום לקוי של גגות ומרפסות, מעברים מים בקוויי ניקוז  ממעברי מים בחדרי האמבטיה הנובעות מאיטום לקוי ומנזילות כתוצאה מכשל במערכות המים של המבנה, הן מהנפוצות ומתגלות אחרי גשמים, אחרי שימוש בצריכת מים ובבדיקת דו”ח בדק לפני מסירת דירות מהקבלן אל הרוכש.

מטרת הקורס: להכשיר אותך כמוסמך איטום מבנים ואיתור נזקי מים בפיקוח משרד הכלכלה.
הקניית כלים וידע מקצועי מורחב ,התמחות לתכנון ביצוע פיקוח  עבודות איטום  מניעת כשלים באיטום הכרת תקנים מחייבים, הרחבת ידע הנדסי לטיפול בכשלי איטום ומעטפת הבניין למבנים חובה בהתמודדות על מכרזים פרויקטים איטום מבנים ואיתור נזקי מים. איתור נזקי מים בטכנולוגיות תרמו גרפיות שימוש בטכנולוגיות תומכות מיפוי תשתיות, הפקת דוחות בדיקה, בטיחות בעבודות בנייה ואיטום.

  אישור הפעלת מגמת לימוד >>


קהל יעד ותנאי קבלה

חובת נוכחות 85%
קריטריון לקבלה 10 שנות לימוד
וותק של שנתיים בתחום האיטום  או השרברבות | אינסטלציה ועדת קבלה.
בחינות גמר חיצונית  עיונית ממשלתית בפיקוח משרד הכלכלה – ציון עובר + תרגולים חזרות.
בחינות גמר פנימיות בכל המקצועות.


נושאי לימוד

חוק תכנון ובנייה חוק המכר תקנים מחייבים פיקוח איטום יסודות המבנה  יסוד בודד  יסוד עובר כלונסאות יסוד דוברהסוגי תקרות תקרות צלעות|מקשית תקרות אלמנטיים טרומייםקירות בטון|טרומיים|קירות חיצוניים, פנימים,קירות גבססוגי בטונים והתאמתם לבניין טייח ריצוף קרמיקהפיקוח על עבודות איטום שיטות איטום איתור ליקוי איטום, מקצועות תשתית ,חישובי כמויות
חומרי בניין וחומרי גמר  סוגי בטוניים טייח ריצוף קרמיקה סוגי ביטוניים והתאמתם לבנייה, תכונות הבטון,זיון בטוןאיכות הביצוע, בדיקות בטון מעבדה ,דרגות חשיפה שקיעהטייח פנים|שכבות ותכונות , טייח חוץ,טייח טרמיסוגי ריצוף, סוגי קרמיקה  מידת העמידות והתאמה לאיטום
סוגי צנרת בניין כיבוי אש מיזוג אויר אספקת מים סילוק מים צנרת אינסטלציה סניטארית ביתית +מרכזייהצנרת אספקת מים וסילוק מיםסוגי צנרת למערכות כיבוי אש|סוגי צנרת למערכות מיזוגסוגי צנרות PEX צנרת רב שכבתית|| צנרת נחושת, פלדהגורמיים קריטיים המשפיעים על איכות  הביצוע
מערכות איטום מבנים נזקי רטיבות תשתיות  ליקויים  איטום מבנים, נזקי רטיבות איטום קונבנציונליאיטום גגות בטון, הכנה תשתית לאיטום גגות איטום גגות מרוצפיםאיטום גינות גג  איטום גגות בטון איטום מבנים תת קרקעיבנייה חדשה, בנייה קיימת ,תיקוני בטו ואיטוםאיטום מעטפת המבנה,איטום חדרים רטובים+בריכות ומאגרי מים
 קריאת תוכניות ופרטי בניין    חישוב כמויות עבודות עבודות עפר חפירה,דיפון,שלד,גמר ופיתוחתקרות בטון|רצפון בטון|בנייה מבלוקי ביטון|קירות בטון\רפסודה יסודות בודדים קורות שלובות|קורות עליונות משולשי ביטון משטחים משופעים משטחי ביניים |יציקת עמודים|בידוד חיזוקי ברזל יצירת קורות יציקת קירות בטון ומדרגות
איתור וטיפול בליקוי איטום איתור נזקי מים סוקר תרמו גרפיה טיפול בליקויי איטום,ליקוי איטום גגות, ליקוי איטום מרתפיםליקוי איטום במרפסות, זיהוי סוגי סדקים בקירותליקויים בעבודות אבן, הפקת דוחות בדיקהאיתור ניזקי מים בטכנולוגיות תרמוגרפיתמכשור עזר לאיתור נזקי מים חידושים
מוצרי איטום  והתאמתם  לפרויקטים יריעות ביטומניות מושבחות בפולימרים סוגייםהצגת טכנוליגיה הזרקה כימית,טיפול בהפסקות יציקהחומרי עזר ואביזרים לגימור סופי של מערכות איטוםיישום יריעות ביטומן| איטומים פולימרייםיריעות איטום בהדבקהעצמית מסטיק MSאיטום ביריעות EPDMאיטום תפרי התפשטותטיטוםביריעות TPO סקירה+פוליאורתן מוקצף לבידודמערכות איטום  בעזרת פוליאוריתן אלסוטמריטייחים ואיטומים צמנטיים חודרי גבישים|חומרי איטום צמנטאיטוםע”ב צמנט חודר גבישי להבדיל מצמנט הידראולי מוגמשמערכות איטום חדשניות בפוליאורה מזויית ראיית הקבלן
חומרים לשיפור מערכות איטום כשלים אופייניים איתור נזילות הכנות לאיטום הגנה על איטום ומה שביניהםכשלים אופיינים ביישוםיריעות ביטומניותחומרי איטום במריחה ובהתזה לרבות כשלים אופיינים פתרונותאיתור נזילות -חומר למניעהבידוד תרמי לבנייה ירוקה ולמניעת עיבוימערכת של איטום+הדבקה בבריכות,מקלחות קירות חוץוטכניקה לאיטום נגד קפילאריתטיפול בקומת הקרקע כנגד עלייה קפילרית ותיקון כשליםשיפור אזורי הכשל באיטום מוצריים חרושתיים  מוכנים ליישום

סגל מרצים

יועץ מקצועי רפי מימון מהנדס אזרחי  יועץ מומחה לאיטום מבנים
מהנדס אזרחי יועץ מומחה לאיטום מבנים
עו”ד מירב ברזל : מומחית  חוות דעת הנדסיות


תעודות

למסיימים בהצלחה תוענק תעודת גמר איטום “מבנים ואיתור ונזקי מים” מטעם משרד הכלכלה.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 21:00-17:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב